Ommen krijgt toch windmolens?

De gemeente Ommen krijgt mogelijk toch vijf windmolens op haar grondgebied. De Provinciale Staten van Overijssel hebben woensdagavond ingestemd om de procedure voor een inpassingplan op te starten. Daarmee wordt de gemeente gedwongen om de windmolens te plaatsen. De politiek in Ommen is tegen. Ommen vindt dat de molens niet passen in het landschap. Maar de provincie vindt het gebied aan de noordkant van de gemeente juist heel geschikt voor windmolens.

Er ligt ook nog een afspraak met Den Haag om in de provincie Overijssel dertig windmolens te plaatsen. Er staan er nu elf en die draaien allemaal in de buurt van Zwolle. Provinciale Staten wil op initiatief van het CDA wel nadrukkelijk de vinger aan de pols houden. Mocht uit onderzoek blijken dat er grote risico’s zijn voor de volksgezondheid of dat er bijvoorbeeld veel geluidsoverlast voor omwonenden te verwachten is, dan kan er alsnog een streep worden gezet door het windmolenplan.

De toekomstige omwonenden verlieten woensdag woedend het provinciehuis. Zij hebben de indruk dat de politiek doet alsof er belangstelling is voor de zorgen van omwonenden, maar ondertussen wordt het plan doorgezet. De PVV probeerde de komst van de windmolens tegen te houden met een alternatief plan, waarbij Ommen geen duurzame energie hoeft op te wekken via windmolens, maar bijvoorbeeld via zonne-energie. Dat plan kreeg onvoldoende steun. Ook de SP en 50plus zijn kritisch over de windenergie.

Over Salland TV

x

Check Also

Tafeltennis inzetten tegen Parkinson

Tafeltennisvereniging Wijk 16 start in Deventer met een eigen afdeling voor mensen ...