Olst-Wijhe zet koers naar meer maatschappelijke impact met vernieuwd subsidiebeleid

Het college van burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe heeft ingestemd met de nieuwe uitgangspunten voor de harmonisering van het subsidiebeleid. Vanaf
1 januari 2025 gaat het nieuwe subsidiebeleid van kracht. Dit nieuwe beleid vervangt het verouderde systeem en zorgt ervoor dat dat de subsidies beter aansluiten bij wat de samenleving van Olst-Wijhe nodig heeft.

Met de nieuwe uitgangspunten vragen we organisaties om hun maatschappelijke meerwaarde te laten zien. In ruil daarvoor ontvangen ze subsidies die hun impact versterken. De betrokken organisaties zijn al geïnformeerd via e-mail, Huis aan Huis Reklamix, social media en een speciale informatieavond.

“Ons vernieuwde subsidiebeleid is een vooruitgang voor Olst-Wijhe,” zegt wethouder Hans Olthof. “We kunnen subsidies nu effectiever inzetten, wat leidt tot meer maatschappelijke impact. Belangrijk is dat er geen bezuinigingen plaatsvinden; het totale subsidiebedrag blijft gelijk, maar de verdeling wordt aangepast.”

Organisaties kunnen vanaf het najaar opnieuw subsidieaanvragen indienen, bij voorkeur vóór 15 oktober. Voor alle subsidies zal de aanvraagprocedure iets anders zijn dan voorheen. Het doel is om dit zo eenvoudig mogelijk te maken voor de organisaties. Met name aanvragen op het gebied van sport en cultuur worden volgens een nieuwe methodiek behandeld. De gemeente stimuleert digitale aanvragen, met offline ondersteuning waar nodig. Op 1 oktober organiseert de gemeente een avond met praktische hulp bij het invullen van de formulieren.

Naar verwachting neemt de gemeenteraad in september een definitief besluit over het nieuwe beleid.

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...