NL Doet 2020

Het Centraal Hart is het Wijkcentrum van Raalte- Zuid. Centraal Hart bevindt zich in woonzorglocatie de Hartkamp, gelegen aan de Jan van Arkelstraat 15 in Raalte. Voor de wijk en door de wijk! Iedere bewoner, van jong tot oud woonachtig in Raalte – Zuid, kan gebruik maken van de voorzieningen van het Centraal Hart. Het Centraal Hart biedt ruimte voor ideeën vanuit de wijk, kan faciliteren in zaalhuur en is een ontmoetingsplek voor alle wijkbewoners.

Voor informatie: Henny Hoeksma h.hoeksma 0572346524

Op 13 en 14 maart doet Centraal Hart Zuid/ De Hartkamp evenals vorige jaren weer mee aan de nationale vrijwilligers dag NL Doet 2020.

Er zijn tal van mooie klussen die gedaan moeten worden maar natuurlijk staat gezelligheid ook weer voorop.

  • Terrassen en balkons klaar maken voor de zomer
  • Appeltaarten en balkenbrij bakken
  • Pluk en moestuin zomer gereed maken
  • Bijenhotel en tuinkast bouwen
  • Voorjaarsschoonmaak
  • High tea organiseren voor de bewoners
  • Algemene onderhouds- en schilderwerkzaamheden

Er wordt goed gezorgd voor de inwendige mens en de hele dag wordt omlijst met gezellige muziek.

Je kunt je nu al aanmelden als vrijwilliger bij Henny Hoeksma h.hoeksma of kijk even op onze website www.centraalhart.nl onder activiteiten


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Kaveluitgifte fase 2 nieuwbouwplan Franciscushof Zuid in Raalte van start

De gemeente Raalte geeft opnieuw kavels uit in nieuwbouwplan Franciscushof Zuid. In ...