De onderhandelaars van de mogelijk nieuwe Deventer politieke coalitie willen hulp van de andere politieke partijen.


Nieuwe coalitie wil input voor bestuursakkoord op hoofdlijnen

Tijdens de informele raadsvergadering op 4 april presenteerde informateur Joke Mengerink haar verslag van bevindingen en aanbevelingen. Daarna zijn de vier beoogde coalitiefracties met elkaar om tafel gegaan. Uit het verslag van de informateur komt een breed gedragen wens naar voren om tot vernieuwing te komen.

Dit betekent onder andere “een open relatie en communicatie met de samenleving en de gemeenteraad waarin ruimte is voor dialoog en voor overtuigen en overtuigd worden.”

Zij willen graag concreet invulling geven aan deze wens door de fracties uit te nodigen om
bouwstenen voor een nieuw bestuursakkoord aan te leveren.

Een belangrijke waarde in dat bestuursakkoord is ruimte geven in vertrouwen. Deventer staat de komende jaren voor grote opgaven. Zij willen graag de kennis en kunde die in de gemeenteraad aanwezig is aanwenden om samen te bouwen aan een solide bestuurakkoord op hoofdlijnen. Zij nodigen daarom de politieke partijen graag uit om mee te denken en input te leveren voor het bestuursakkoord. De schriftelijke reacteis moeten wel voor 19 april binnen zijn.

De VVD gaf bij Salland TV al aan geen input voor het neiuwe coalitieakkoord te zullen aanleveren. Deze partij wil graag zelf aan de knoppen kunnen draaien in de stad. Bert Kleine Schaars van Deventer Belang gaf aan wel een lijstje te hebben, maar wilde dit eerst nog even voorleggen aan de fractie. Een daarvan is de bekende betaalbare glasvezel voor het buitengebied van de gemeente Deventer, dat is al vele jaren een wens van Deventer Belang 

Over Salland TV

x

Check Also

Vooraankondiging groot onderhoud N348 en Siemelinksweg Deventer

De provincie Overijssel en gemeente Deventer trekken samen op in de voorbereiding ...