Montagewoningen Olsterkampweg krijgen geen monumentale status

Aan de Olsterkampweg in Olst staan 20 montagewoningen uit de wederopbouwperiode (bouwjaar 1949). De woningen zijn beter bekend als de arbeiderswoningen aan de Olsterkampweg. Eigenaar SallandWonen is al geruime tijd bezig met de herontwikkeling naar 23 sociale ‘Buiten Gewoon Thuis’ huurwoningen. Hier is veel vraag naar. Er is een burgerinitiatief gestart om één montagewoning te behouden. Erfgoedvereniging Heemschut diende later een verzoek in om vier montagewoningen aan de Olsterkampweg aan te wijzen als beschermd monument. Het college vroeg de monumentencommissie hierover te adviseren. De commissie adviseerde het college om de woningen niet als gemeentelijk monument aan te wijzen. Het college nam het advies volledig over.

Historie vastleggen

De monumentencommissie en de gemeente onderschrijven de historische waarde van de woningen.Mede op verzoek van het Olster Erfgoed wordt daarom de geschiedenis van de montagewoningen vastgelegd in de vorm van een film en een boekwerk. Ook wordt er een informatiepaneel of maquette geplaatst aan de Olsterkampweg. De commissie constateert dat SallandWonen in het ontwerp van de nieuwe woningen rekening heeft gehouden met de plek en de historie. Het nieuwe ontwerp sluit aan op de bestaande karakteristieke stedenbouwkundige structuur van blokken woningen die haaks op de weg staan met veel groen daartussen. Daarmee blijft de kenmerkende stedenbouwkundige uitstraling van de montagewoningen behouden.

Verkennen: Kerkpadsblok in Wijhe monumentaal te maken

De monumentencommissie geeft aan dat de woningen cultuurhistorische waarde hebben. Daarom keek de commissie ook naar een ander (volledig) blok montagewoningen in de gemeente, namelijk aan het Kerkpadsblok in Wijhe. De monumentencommissie adviseert de gemeente om verkennende gesprekken te voeren met SallandWonen om te kijken of de montagewoningen in Wijhe als monument aangewezen kunnen worden. Het college nam ook dit advies over. SallandWonen staat ervoor open hierover het gesprek te voeren.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...