Meer evenementen in Bathmen na herinrichting dorpsplein De Brink

Een ontmoetingsplek midden in het dorp, niet alleen voor Bathmenaren maar ook voor toeristen. Een locatie waar bovendien regelmatig evenementen worden gehouden. Dat is de inzet van het Plan Brink Bathmen.

Voorzitter Bas van Swigchem en secretaris Sanne van Toor spannen zich samen met de andere leden van de werkgroep in om er iets moois van te maken. ‘’De Brink is een centrale plek in het dorp maar eigenlijk zouden we er veel meer mee kunnen doen”, zeggen beide werkgroepleden. ‘’Afgezien van de coronaperiode worden er jaarlijks zo’n zestien evenementen op de Brink gehouden, zoals de Battumse kermis of de kunstmarkt. Dat aantal kan best groter, bijvoorbeeld naar eens in de twee weken.”‘Over het toekomstige beheer wordt nog nagedacht’

Sanne, die enkele jaren geleden het initiatief nam voor Bathmen telt af, kwam er na afloop van dit evenement achter dat de Brink weliswaar een mooie plek is, maar ook een erg drassige. ‘’Ik dacht: wat is het hier modderig, kunnen we daar niets aan doen? De Brink zal beter ingericht moeten worden voor het houden van evenementen.’’

Bas: ‘’Met het Brinkplan willen we ook toeristen die in onze mooie omgeving bezoeken, een plek bieden. Vaak rijden mensen hier wel rond, maar blijven ze niet. Door het plaatsen van bankjes wordt de Brink een goede locatie voor fietsers. Uiteraard profiteert ook de middenstand van de herinrichting en dat geldt zeker ook voor de horeca..’

De bedoeling van de plannenmakers is om de Brink meer open te maken. Vanaf het Dijkhuis , dat de komende jaren een ingrijpende verbouwing ondergaat, komt er een zichtlijn naar de kerk. Voor Het Dijkhuis komt een parkachtige inrichting en vanaf het woonzorgcentrum wordt een dementievriendelijk wandelpad over de Brink aangelegd dat goed toegankelijk zal worden voor zowel rolstoelen als kinderwagens. Sanne wijst op de parkeerplaatsen aan de kant van Boode. ‘’Wij willen minder blik op de Brink en een aantal parkeerplaatsen zal moeten wijken. Deze worden verplaatst naar de Gorsselseweg. De parkeerplekken aan de andere kant van de Brink blijven bestaan.’’ De plannen verkeren nu nog in een ontwerpfase. Rond de zomer wordt een definitief ontwerp verwacht en kan een kostenraming worden gemaakt. 

Ruwe schatting

Bas: ‘’We denken aan een bedrag dat ergens tussen de vijfhonderd duizend en een miljoen euro ligt, maar dit is een ruwe schatting. We willen dit geld voornamelijk bij elkaar halen door fondsenwerving en ook vragen we de gemeente een bijdrage, Tijdens de informatieronde bleek de meerderheid van de mensen die reageerden, enthousiast. We willen iedere Bathmenaar de gelegenheid geven zich over het plan uit te spreken en vragen inwoners en ondernemers dan ook met suggesties te komen. De bedoeling is dat de herinrichting medio 2024, tegelijk met die van Het Dijkhuis, klaar is. Over het toekomstige beheer van de Brink wordt nog nagedacht.’’

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Jaarlijkse Vechtdaldag 28 juni in Hardenberg

Tal van excursies staan op het programma tijdens de Vechtdaldag 2024. Hardenberg ...