Vrijstaand fietspad dijk Wilp-Deventer

De provincie Gelderland gaat werken aan de aanleg van een vrijliggend fietspad tussen Wilp en Deventer, op de Wilpsedijk. Met het fietspad moet de verkeersveiligheid van de dijk worden verbeterd.

De provincie brengt een fietspad voor fietsers in 2 richtingen aan. Het fietspad komt boven op de dijk te liggen, aan de westzijde (binnendijkse kant). Dit is veiliger dan een fietspad onder aan de dijk of door de Uiterwaarden. Bovendien is het comfortabeler voor fietsers, omdat zij niet bij elke zijweg of oversteek de dijk op hoeven te rijden.

Fietsers krijgen voorrang ten opzichte van verkeer dat hen kruist bij zijwegen. Verder verlagen ze de snelheid van het gemotoriseerd verkeer naar 60 km/uur en passen ze de inrichting van de weg daarop aan. Tussen de rijbaan en het fietspad planten we een haag. Zo versterkt het dijklandschap.

Voormalig verdedigingswerk IJssellinie

In de dijk zitten resten van een voormalig verdedigingswerk. Tijdens de Koude Oorlog zijn voorzieningen aangebracht om het land onder water te laten lopen, als verdediging tegen mogelijke Russische invasies. Deze voorzieningen worden ook wel ‘inlaatwerken’ genoemd; om het water in het landschap in te laten. Met de aanleg van het fietspad willen we dit stukje cultuurhistorie meer laten zien. Op de plek van de resten van het inlaatwerk onderbreken we de haag en plaatsen ze een hekwerk op de betonnen randen. Ook plaatsen ze op de parkeerplaats daarnaast een bord met informatie over de IJssellinie en het inlaatwerk.

Bestemmingsplan en procedure

Om het fietspad veilig aan te leggen, hebben ze meer ruimte nodig aan de westkant van de Wilpsedijk (zijde van Twello). De extra ruimte die nodig is, heeft nog een andere bestemming. Er is dus een bestemmingsplanwijziging van de gemeente Voorst nodig om het vrijliggend fietspad mogelijk te maken.

De gemeente Voorst heeft het ontwerp voor het bestemmingsplan vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen ter inzage vanaf 10 juni 2021 voor een periode van 6 weken. Tijdens de inzageperiode kan iedereen een zienswijze indienen. Kijk voor meer informatie op de website van gemeente Voorst

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...