Uit een onderzoek van de Telegraaf blijkt dat Nederland de publieke omroep graag anders opgezet ziet.

Media – Kijkers willen publieke omroep kunnen opzeggen

Maximaal twee tv-zenders en drie radiostations, geen reclame, een lagere bijdrage per huishouden en de mogelijkheid om de publieke omroep op te zeggen. Zo zou het bestel eruit zien als de uitkomst van een recente enquête onder een representatieve groep Nederlanders de doorslag zou geven.

Aan het onderzoek, uitgevoerd door BCO in opdracht van De Telegraaf, werkten 544 mensen mee. De publieke omroep kost nu per huishouden circa 75 euro per jaar. Slechts 21 procent vindt het bestel dit bedrag waard. Bijna 30 procent zou echter liever niets betalen en slechts 3 procent zou er meer voor over hebben.

Als het kijk- en luistergeld weer als een aparte bijdrage zou worden geheven (nu gebeurt dat via de belasting) zou er een ‘weigermogelijkheid’ moeten zijn, zo vindt de meerderheid. Wie niet betaalt, mag de publieke omroep niet ontvangen, zegt 70 procent van de geënquêteerden. Van de ondervraagden is 57 procent voor een reclamevrij bestel, zoals de Engelse BBC. Zo’n 35 procent wil de huidige mix van Ster-inkomsten en belastinggeld in stand houden.

Enerzijds vinden de geenquêteerden dat de programma’s gevarieerd zijn en een grote waarde voor de maatschappij hebben, anderzijds is de helft wel van mening dat het bestel niet pluriform is en ook niet onafhankelijk van politiek en commercie. De vraag of de omroep vergelijkbaar is met publieke voorzieningen zoals dijken, wegen, defensie en veiligheid leidt tot verdeeldheid: 45 procent meent van wel, 48 procent zegt juist van niet.

Over Salland TV

x

Check Also

De voordelen van een elektrische fiets

Nederlanders zijn echte fietsers. We leren het op jonge leeftijd, doen op ...