Maximum snelheid Noordzuidverbinding wordt 60 km per uur

De maximumsnelheid op de Noordzuidverbinding bij Hellendoorn wordt 60 kilometer per uur. Dat besluit heeft het college van B&W deze week genomen.
De commissie Grondgebied adviseerde het college vorige week de weg in te richten met een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. Omdat ook de werkgroep Noordzuidverbinding Nu akkoord kan gaan met een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur, neemt het college dat deel van het advies over. Normaalgesproken is de snelheid op dit type weg 80 kilometer per uur. Het college wijkt hiervan af, omdat het veel waarde hecht aan de inbreng van de werkgroep en het advies van de raadscommissie. Van binnen naar buiten de bebouwde kom Volgens het oorspronkelijke ontwerp liep de weg als een 50 kilometer-weg binnen de bebouwde kom. Doordat de woningbouwplannen in Hellendoorn Noord intussen zijn geschrapt, kwam de weg daarmee plotseling buiten de bebouwde kom te liggen. Dat betekende dat de maximumsnelheid 80 kilometer per uur zou worden.

“Uitzonderlijke situatie”
Toen dat duidelijk werd, was de aanleg van de weg al begonnen. Dat maakt deze situatie uitzonderlijk, stelt wethouder Jelle Beintema: “Hoe je het ook wendt of keert, door deze ongelukkige samenloop van omstandigheden, voldeed deze weg sowieso al niet aan het ideale plaatje. Het was een 50 kilometer-weg die nu in een 80 kilometeromgeving ligt. Dat was niet de bedoeling. Daarom hebben we nu gezamenlijk voor dit compromis gekozen. In het voortraject van de Noordzuidverbinding heeft de werkgroep Noordzuidverbinding Nu de gemeente geadviseerd over met name de inrichting van de weg. De werkgroep voelde zich daarom in eerste instantie overvallen door het feit dat de weg ineens geen 50 kilometer-weg maar een 80 kilometer-weg werd.

Vooral de veiligheid van overstekende fietsers en voetgangers was een punt van zorg. Een reeks gesprekken in het najaar bood daarin geen uitkomst. Uit een nieuwe reeks werksessies in januari met de werkgroep en adviseurs van de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en politie kwam het voorstel de weg in te richten als een 60- kilometerweg. De afspraak was dat de gemeente dat voorstel nader zou onderzoeken. Na dat onderzoek luidde het verkeerskundig advies dat afwijken van 80 kilometer te veel nadelen opleverde. Met name het feit dat er juist op 60–kilometerwegen vaak te hard wordt gereden, was daarbij een belangrijk punt. Het college heeft vervolgens besloten de commissie Grondgebied om advies te vragen.

Over Salland TV

x

Check Also

Jaarlijkse Vechtdaldag 28 juni in Hardenberg

Tal van excursies staan op het programma tijdens de Vechtdaldag 2024. Hardenberg ...