Levenskwaliteit diabetespatiënt verbetert dankzij continu meten glucose

Soms wel tien tot zestien keer per dag meten mensen met diabetes met een prik in de vinger hun glucosewaarde. Hoe fijn zou het zijn als je veel minder hoeft te prikken. Dat kan als je de Free Style Libre (FSL) draagt; een soort sticker met een minuscuul naaldje dat continu de glucosewaarde meet op de bovenarm. Een grote groep mensen met diabetes gebruikte voor een onderzoek twaalf maanden de FSL. Resultaat: de glucoseregulatie verbeterde, de kwaliteit van leven verbeterde en de ziektelast verminderde.

Foto: Diabetesvereniging Nederland

1365 personen (55% mannen) deden mee aan deze studie. De gemiddelde leeftijd was 46. Het HbA1c, een maat voor de glucoseregulatie, nam af van 64 tot 60 mmol / mol. Bij personen zonder diabetes ligt die waarde tussen de 20 en 42. De verbetering was het grootst bij deelnemers die aan het begin de slechtste waarden hadden. Het HbA1c van deelnemers die een uitgangswaarde hadden van meer dan 70 mmol / mol daalde gemiddeld met meer dan 9 mmol / mol.

Minder zorgen

Met name op mentaal gebied rapporteerden de patiënten een verbetering van de kwaliteit van leven. Ook gaven ze aan minder én minder ernstige hypo’s (te lage bloedsuikerwaarden) te hebben gehad. Ten minste 80 procent was actiever bezig met het aanpassen van de insulinedosering. 95 procent gaf aan beter inzicht te hebben in de glucoseschommelingen. Bijna twee derde van de deelnemers gaf aan dat hun familie of andere naasten zich minder zorgen maakten over hun diabetes als zij de FSL gebruikten om hun glucosewaarden in de gaten te houden.

Het door de gebruikers gemelde ziekteverzuimpercentage daalde gedurende het studiejaar van 18,5 tot 7,7 procent, en de diabetes gerelateerde ziekenhuisopnames daalden van 13,7 tot 4,7 procent. Kortom, het gebruik van de FSL verbetert het welzijn van diabetespatiënten.

Onderzoek

De BMJ Open Diabetes Research & Care publiceert de uitkomsten van een grote studie naar de effecten van het gebruik van de FSL. De studie was landelijk en opgezet door Isala ziekenhuis, Diabetesvereniging Nederland (DVN), zorgverzekeraar Zilveren Kruis en uitgevoerd door de Isala Academie. In totaal deden 1365 mensen met diabetes mee aan het onderzoek. Dit waren mensen bij wie de diabetes om wat voor reden dan ook moeilijk te reguleren is. Meetpunten waren onder andere de glucoseregulatie, het aantal en de duur van te lage glucosewaarden en de klachten die daarbij hoorden. Daarnaast werd de kwaliteit van leven onderzocht en de deelnemers vulden een vragenlijst in over de gevolgen die diabetes met zich meebrengt. Denk daarbij aan ziekenhuisopnames en ziekteverzuim. Er waren metingen bij de start, na zes maanden en na twaalf maanden.

Het artikel Improved well-being and decreased disease burden after 1-year use of flash glucose monitoring (FLARE-NL4) is online beschikbaar op BMJ Open Diabetes Research & Care: http://drc.bmj.com/cgi/content/abstract/7/1/e000809.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Het overbrengen van je merkidentiteit naar de klant

In een wereld waarin consumenten steeds meer keuzemogelijkheden hebben, is het essentieel ...