Lebuïnusparochie Deventer bespreekt pauselijke vragen

Paus Franciscus heeft ter voorbereiding op de bisschoppensynode over huwelijk en gezin die in het najaar van 2015 zal plaatsvinden, een vragenlijst rond gestuurd.  Over de hele wereld worden alle parochies uitgenodigd om te antwoorden op deze vragen. Het pastoraal team van de Heilige Lebuinusparochie van Deventer en omgeving heeft er uitdrukkelijk voor gekozen om dat te doen  in samenspraak met parochianen.  Daartoe wordt op zaterdag 14 februari een bijeenkomst georganiseerd in de zaal naast de Maria Koninginkerk, Mariënburghstraat 2 in Deventer van 10.00 – 14.30 uur.

Pater marist Peter Westerman zal een korte inleiding houden over het onderwerp van de vragenlijst. Vervolgens wordt gezamenlijk ingegaan op de vragen in thematische blokken. Centraal staan vragen over de waarde van het gezin voor de samenleving maar ook hoe we als kerkgemeenschap omgaan met mensen die niet voldoen aan het ideaalbeeld van het gezin. Daarbij gaat het onder andere om thema’s als homoseksualiteit en echtscheiding.  Daarnaast komen vragen aan bod over moeilijkheden in gezinnen zoals armoede, sociale uitsluiting en eenouderproblematiek.

Ieder die vanuit de gezinspraktijk wil meedenken over deze vragen en op deze manier een bijdrage wil leveren aan de synode is van harte welkom op zaterdag 14 februari.  Graag zelf een lunchpakket meenemen, voor koffie, thee en soep wordt gezorgd.

Over Salland TV

x

Check Also

Op zondagmiddag 12 mei spelen twee groepen uit Deventer in muziekkoepel Nering Bögel op de Worp

Sad Songs speelt al zo’n tien jaar Americana muziek op diverse podia ...