Gemeente Dalfsen sluit zich aan bij het netwerk Vitaal Vechtdal

Vitaal Vechtdal wordt verder versterkt. Per 1 december sluit ook de gemeente Dalfsen zich bij het netwerk aan. ”We zijn erg blij met de komst van gemeente Dalfsen in ons netwerk”, zegt Paul Habets, voorzitter Vitaal Vechtdal. ”Daarmee versterken we in het Vechtdal elkaars krachten voor het bevorderen van gezondheid en vitaliteit.” Wethouder Uitslag vult aan: “Als gemeente doen we al ontzettend veel op het gebied van gezondheid onder de noemer Kerngezond Dalfsen. Door samen op te trekken bij diverse gezondheidsinitiatieven, regionale aanpakken en onderzoeken grijpen we de kans aan om het Vechtdal gezonder te maken.”

Kerngezond Dalfsen
“De ambitie van de gemeente Dalfsen is om een gemeente te zijn waar inwoners gezond, weerbaar en veerkrachtig zijn. Dit draagt bij het aan het fijn wonen, werken en leven in de gemeente. Het zelfstandig kunnen meedoen, ieder op zijn of haar eigen niveau is daarbij een belangrijk uitgangspunt” zo legt wethouder Jan Uitslag verder uit. Gezondheid wordt bepaald door veel verschillende factoren en raakt daardoor vrijwel alle terreinen binnen de gemeente. “Het uitvoeringsprogramma van het gezondheidsbeleid genaamd Kerngezond Dalfsen benoemt drie hoofdlijnen, een kerngezonde omgeving, kerngezonde inwoners en kerngezonde samenwerkingspartners. Op deze lijnen wordt de samenwerking met Vitaal Vechtdal gezocht.”

Regiobreed en vanuit verschillende domeinen gezondheidsthema’s aanpakken
Het is bijzonder: gemeenten, onderwijs, werkgevers, zorgorganisaties, maatschappelijke organisaties en verenigingen die meedoen en samenwerken aan een gezonde en vitale regio. De regionale beweging wil het aantal gezonde en gelukkige levensjaren van de inwoner vergroten. Mensen in het Vechtdal zijn gewend om samen te leven, te werken en te zorgen voor elkaar: noaberschap. Dat versterkt elkaar en is de basis voor de vele activiteiten voor een betere gezondheid, welzijn en welbevinden. Voorbeelden hiervan zijn de Vitaal Vechtdal Challenge, een wandelevenement voor mensen met diabetes of COPD onder begeleiding van een wandelcoach. We zetten we ons in om ouders goed te informeren en bewust te maken van de invloed die zij hebben op het alcoholgedrag van hun kinderen. En in januari 2021 wordt de succesvolle training ‘Ik stop ermee’ weer aangeboden om mensen te helpen bij het stoppen met roken. Door dit soort activiteiten willen Gemeente Dalfsen en Vitaal Vechtdal de inwoners in regio Vechtdal helpen gezonde keuzes te maken.

Over Salland TV

x

Check Also

Optredens van schrijvers tijdens Deventer Boekenmarkt op het Vogeleiland

Vogeleiland in teken van kinderboek Op zondag 4 augustus vindt de Deventer ...