Johan Cruijff en de jeugdtrainers van Ajax zijn in het kort geding tegen de Ajax nv en de vier overige leden van de raad van commissarissen door de rechter grotendeels in het gelijk gesteld.

Landelijk – Aanstelling Van Gaal opgeschort

Cruijff c.s. zijn het niet eens met de aanstelling door de RvC van de interim-directeuren Martin Sturkenboom en Danny Blind en directievoorzitter Louis van Gaal. Cruijff acht de benoemingen, waarin hij door de rest van de RvC niet gekend werd, strijdig met het technisch beleid. De rechter bepaalde dat de benoeming van Sturkenboom en Van Gaal voorlopig wordt opgeschort, tot de aandeelhouders de gelegenheid hebben gehad zich uit te spreken over de positie van de RvC.

De aandeelhouders van Ajax zijn op de eerstvolgende algemene vergadering (maandagmiddag) niet in de gelegenheid zich over de RvC uit te spreken, omdat die kwestie niet op de agenda gezet is. De rechter acht het, gezien het feit dat de ledenraad het vertrouwen in de RvC heeft opgezegd, aannemelijk dat de RvC ook door de aandeelhouders zal worden weggestuurd. De aandeelhouders hebben nu echter niet de mogelijkheid zich over de door de RvC gedane aanstellingen te buigen. Daarom werd opschorting van die aanstellingen door de rechter bevolen. Danny Blinds benoeming tot technisch directeur werd door de rechter wel als rechtsgeldig beoordeeld.

Over Salland TV

x

Check Also

De voordelen van een elektrische fiets

Nederlanders zijn echte fietsers. We leren het op jonge leeftijd, doen op ...