De gemeenteraad praat binnenkort over de begroting voor 2013, in aansluiting daarop heeft financieel expert, en oud Deventenaar Adriaan de Mol van Otterlo de Deventer gemeenteraad middels een mail geadviseerd om het college te vragen om een financiële begroting te maken voor de periode 2013-2016.


Kop in het zand voor meerjarenbegroting

Oud wethouder Marc Jan Ahne (D66) weigerde dit destijds omdat het te moeilijk zou zijn om dat te maken. Maar de Mol van Otterlo wil de gemeente Deventer daar zelf graag mee gaan helpen zo geeft hij aan.

Volgens de Mol van Otterlo is het helemaal niet moeilijk om dit te maken. Bovendien is het voor de gemeenteraad zo inzichtelijk hoe de gemeente er echt voorstaat. Dit geeft namelijk niet alleen een beeld van de inkomsten en uitgaven maar laat ook de vermogenspositie en toekomstige financiële terugbetaling verplichtingen zien. Dit is belangrijke informatie voor raadsleden, en kan ellende in de toekomst voorkomen.

Marco Swart (VVD) stelde dat gemeentelijke financiën iets heel anders zijn dan zakelijke financiën en wimpelde het verzoek simpelweg af bij de persconferentie van afgelopen vrijdag.

Als de gemeenteraad uiteindelijk toch nog vraagt om dit meerjaren financieel overzicht (begroting) dan zal blijken dat de investeringen voor het stadskantoor heel flink op de begroting van de toekomt gaat drukken. En dat is iets wat het college nu liever even niet op papier wil hebben staan.

Over Salland TV

x

Check Also

Raalte maakt afspraken met provincie over windenergie

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te ...