DEVENTER - De gemeente wil 2,5 miljoen euro uittrekken voor één centraal kleedkamercomplex en twee kunstgrasvelden op het Sportpark Zandweerd.

Kleedkamercomplex en kunstgrasveld voor sportpark Zandweerd

Alle clubgebouwen blijven behouden en er blijft ruimte voor vier sportverenigingen. Aanvullend heeft de gemeente een toekomstvisie opgesteld, waarin Sportpark Zandweerd op termijn verandert in een  voorzieningenpark Zandweerd. Het sportpark krijgt daarmee bredere wijkfunctie.

Omdat er op dit moment al fusiegesprekken plaatsvinden tussen de voetbalverenigingen CJV en RDC is er in het plan ook rekening gehouden met de optie dat de CJV-ers op termijn mogelijk Sportpark Zandweerd verlaten. Als deze fusie daadwerkelijk doorgaat, wil het college ook een kunstgrasveld laten aanleggen op het het sportpark Borgele.

Over Salland TV

x

Check Also

Raalte maakt afspraken met provincie over windenergie

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te ...