Kabinet wil veestapel binnen tien jaar met 30 procent inkrimpen

De kabinetsplannen voor het terugdringen van de stikstofuitstoot moeten ertoe leiden dat de veestapel over een jaar of tien zo’n 30 procent kleiner is. Dat blijkt uit formatiedocumenten die het kabinet heeft vrijgegeven.

In september heeft het Planbureau voor de Leefomgeving op verzoek van de formerende partijen twee scenario’s doorgerekend. Nu blijkt dat het kabinet ‘variant A’ heeft gekozen.

Dat betekent dat de veestapel het komende decennium flink zal krimpen, zij het niet zoveel als de halvering waar D66 in 2019 voor pleitte.

Gedwongen opkoop

De krimp moet vooral worden bereikt door de opkoop, verplaatsing en verduurzaming van boerenbedrijven. Dat gebeurt zoveel mogelijk op vrijwillige basis. Maar als boeren in de buurt van een beschermd natuurgebied blijven weigeren om mee te werken, wordt gedwongen opkoop in het regeerakkoord niet uitgesloten.

‘Variant B’ was goedkoper, maar levert minder stikstofreductie op. Daarin werd meer ingezet op het opkopen van vee (in plaats van bedrijven) en het verduurzamen van bedrijven door technische oplossingen.

Het vorige kabinet trok zo’n 5 miljard euro uit voor stikstofreductie. Daar legt het huidige kabinet 25 miljard bij. De 30 miljard wordt ook gebruikt voor aanpak van de vervuiling door bijvoorbeeld lucht- en scheepvaart. Maar het grootste deel is bedoeld voor het verkleinen van de veestapel en natuurherstel.

Over Salland TV

x

Check Also

Nieuwe serie “Wij zijn Nedersaksen” op RTV Oost

Mooie ontmoetingen in de provincie over taal, cultuur en geschiedenis van Overijssel ...