SALLAND - In het werkgebied van het Waterschap Groot Salland en daarbuiten is de afgelopen tijd veel regen gevallen.

Hoge waterstanden beheersbaar voor Groot Salland

Daardoor zijn er hoge waterstanden en zijn rivieren, kanalen, weteringen en sloten erg vol. Het is nat, maar de situatie in het gebied is onder controle. Op dit moment kan het waterschap volstaan met inzet van en scherp toezicht door eigen personeel.  In het noorden van het gebied (Rouveen, Nieuwleusen, Staphorst) draaien de gemalen Galgenrak en Streukelerzijl volop.

In het zuiden van het gebied (Zwolle, Raalte, Deventer) is de situatie beheersbaar. In het gebied de Raarhoek en rond Wesepe lopen langzaam de waterbergingen vol. Ook is een aantal kleine waterbergingen bij Dalmsholte in gebruik om water tijdelijk te kunnen parkeren en gecontroleerd te kunnen afvoeren richting het Overijssels Kanaal. Met waterbergingen wordt ruimte voor water benut waardoor niet al het water naar lager gelegen gebieden stroomt en daar wateroverlast veroorzaakt.

In de Overijsselse Vecht heeft het waterschap de kleppen van de stuwen Vilsteren en Vechterweerd (bij Dalfsen) plat gelegd om het rivierwater te kunnen afvoeren.  De situatie is beheersbaar en niet extreem. In Zwolle worden donderdag 5 januari aan het einde van de middag drie coupures langs het Zwarte Water gesloten, ter hoogte van de Blaloweg. Een coupure is een onderbreking in een waterkering, bijvoorbeeld door een straat. Aan de zijkanten van de coupure zijn kleine muurtjes aangebracht, zodat de onderbreking in de waterkering kan worden gesloten met balken. 

Over Salland TV

x

Check Also

Tafeltennis inzetten tegen Parkinson

Tafeltennisvereniging Wijk 16 start in Deventer met een eigen afdeling voor mensen ...