Het eerste kievitsei van Overijssel is gevonden!

Op zondag 8 maart is op een akker in Dalmsholte aan de voet van de Lemelerberg het eerste Overijsselse kievitsei van dit jaar gevonden. Natuurliefhebber Gerrit Ligtenberg vond het nest met één ei om 9.30 uur in de ochtend, een week nadat in Gelderland de eerste twee eieren van Nederland werden gevonden. Het nest wordt nu beschermd voor de komende landwerkzaamheden.

Het ei werd om 9.00 uur op maandagochtend gemeld en is, zoals gebruikelijk, deze middag door een medewerker van Landschap Overijssel gecontroleerd. Er is vastgesteld dat het om een vers kievitsei gaat. Met de vondst van het eerste kievitsei is het weidevogelseizoen nu ook in Overijssel echt begonnen! Vrijwilligers trekken vanaf nu tot half juni het land in om op percelen waar landbewerkingen plaatsvinden nesten te zoeken en deze in samenwerking met boeren te beschermen.

Bescherming

Voor weidevogels zoals de kievit heeft ons land een grote verantwoordelijkheid. Zo broeden elk jaar circa 200.000 broedparen van kieviten in ons land, zo’n 25% van de Europese populatie. Op grasland lopen nesten risico als gevolg van landbouwactiviteiten als bemesten of maaien. Op akkerland zijn bijna alle nesten in gevaar door werkzaamheden als ploegen, eggen, inzaaien of mechanische onkruidbestrijding tijdens het voorjaar. Bescherming door vrijwilligers en boeren is daarom ook hard nodig.

Overijssel is prachtig en waardevol en biedt veel afwisseling voor mens, plant en dier. Al dit moois moet beschermd worden voor onszelf en de generaties na ons. Landschap Overijssel beschermt en ontwikkelt het landschap in Overijssel al meer dan tachtig jaar, neemt eigen verantwoordelijkheid hierin en spoort anderen aan hun verantwoordelijkheid te nemen. In de eigen 56 natuurterreinen, maar ook in het cultuurlandschap. Samen met ruim 3000 grondeigenaren, 9000 donateurs, 7000 vrijwilligers, Overijsselse bedrijfsvrienden, de Nationale Postcode Loterij en de provincie Overijssel. Meer informatie over het waardevolle Overijssel en hoe dit landschap te beleven vind je op www.landschapoverijssel.nl.

Noot voor de redactie: voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marja van Harten van Landschap Overijssel, telefoon 06-82699265

Bijlage

Foto: Gerrit Ligtenberg, de trotse vinder met het eerste kievitsei in Overijssel


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...