Rijkswaterstaat heeft naar verwachting acht weken nodig om de schade aan de Sluis Eefde te herstellen.

Herstel schade aan Sluis Eefde duurt naar verwachting acht weken

De benodigde duur van de herstelwerkzaamheden heeft Rijkswaterstaat kunnen bepalen op basis van onderzoek naar de schade aan de sluisdeur, de betonconstructie van muren, vloeren en drempel in de sluiskolk, de tandwielkasten, de kettingen en kabels.

Uit het onderzoek blijkt dat vervanging van de kettingen de meeste tijd gaat kosten. De kettingen kunnen niet meer gerepareerd worden en dienen daarom in hun geheel te worden vervangen. Ze moeten op maat worden gemaakt. De schade aan de andere onderdelen van de sluis is beperkt en kan binnen de vervangingstermijn van de kettingen worden verholpen.

De resultaten van het onderzoek door TNO naar de oorzaak van het incident zijn nog niet beschikbaar. Naar verwachting zullen deze resultaten geen effect hebben op de herstelwerkzaamheden en de duur van de stremming van de sluis.

Voor het goederenvervoer over het Twentekanaal is geen alternatieve vaarroute beschikbaar. Vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek naar de schades is Rijkswaterstaat de afgelopen week gestart met het bekijken of zij bedrijven die afhankelijk zijn van het goederentransport over het kanaal en de schippers alternatieven kan bieden.

Rijkswaterstaat gaat een tijdelijke hefconstructie inzetten waardoor dagelijks zestig tot tachtig procent van de schepen de sluis weer kunnen passeren. Zonodig maakt Rijkswaterstaat een tijdelijke laad- en losvoorziening bij de sluis en neemt maatregelen voor vervoer over de weg en het spoor. Rijkswaterstaat wil samen met de getroffen bedrijven deze week bespreken hoe deze maatregelen het beste ingezet kunnen worden.

In de nacht van 2 op 3 januari viel bij Sluis Eefde de sluisdeur tussen de sluiskolk en de IJssel naar beneden. De afgelopen week heeft Rijkswaterstaat uitvoerig onderzocht wat de schade aan de verschillende onderdelen van de sluis was. Deze informatie was nodig om een goede indicatie te krijgen van de benodigde herstelwerkzaamheden en de tijd die nodig is voor de uitvoering van deze werkzaamheden.

Over Salland TV

x

Check Also

Stöppelhaene gaat in 2024 voor meer sfeer en beleving

RAALTE – Wie aankomende editie van Stöppelhaene het terrein op loopt, zal ...