Herontwikkeling van perceel tuincentrum Van der Vechte tot woningbouw

Het college van Raalte heeft besloten in principe mee te werken aan een ruimtelijke procedure voor herontwikkeling tot woningbouw van het voormalig perceel van tuincentrum Van der Vechte aan de Brinkweg in Heino. Door Valk Bouwontwikkeling B.V. en Le Clercq Projectontwikkeling B.V. is een schetsontwerp ingediend voor zes woongebouwen in de vorm van schuurwoningen, met daarbinnen elf wooneenheden voor verschillende doelgroepen. De inrichting van het plan is mede na veelvuldig overleg met de buurt tot stand gekomen.

In 2019 heeft de raad kaders vastgesteld voor de herontwikkeling van deze locatie. De plannen sluiten daarbij goed aan. Zo is het ontwerp kleinschalig van opzet en heeft het plan een lagere bebouwingsdichtheid dan de gebruikelijke twintig woningen per hectare. Er is veel aandacht voor de landschappelijke inpassing met extra groen in het plangebied. Ook de architectonische verschijningsvorm van de schuurwoningen draagt bij aan een zorgvuldige aansluiting op de bestaande omgeving.

Onderscheidend woonconcept
De nieuwe bewoners krijgen, naast hun eigen kavel, gronden in mandelig bezit. Dat betekent dat ze gezamenlijk eigenaar zijn van hun directe woonomgeving. Zo zijn ze samen verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het beheer van het groen en de parkeer- en energievoorzieningen. . Deze constructie en de mix van doelgroepen leiden tot een bijzonder woonconcept met hoge omgevingswaarden. Daarmee is het onderscheidend ten opzichte van de reguliere uitbreidingswijken in Heino, zoals de nieuwe Molenwijk.

Vervolg
Om de plannen te kunnen realiseren moet eerst een herziening van het bestemmingsplan plaatsvinden. Dit traject wordt in de komende maanden doorlopen.

Over Salland TV

x

Check Also

Stöppelhaene trapt opnieuw af met Roggemaaiersavond

‘Never change a winning team’. Het is zo’n veelgehoorde uitspraak in de ...