Herontwikkeling locatie Tellegen Wijhe – Openbare verkoop bij inschrijving

In juli 2021 besloot het college van B&W van de gemeente Olst-Wijhe om de Tellegen-locatie in Wijhe in verkoop te brengen voor woningbouw. Het is een mooie kans om op deze groene inbreidingslocatie in het centrum van Wijhe een duurzaam woningbouwplan te realiseren met respect voor de natuur.  De woningen passen binnen het karakter van de wijk en het dorp en dragen bij aan de visie van de gemeente: ‘Een toekomstbestendige, eigenzinnige regionale woongemeente aan de IJssel’.

Gemeente Olst-Wijhe zoekt ontwikkelaars
De gemeente daagt geïnteresseerde ontwikkelaars uit om een plan te maken en een bieding uit te brengen. Ontwikkelaars kunnen zich inschrijven via een openbare verkoopprocedure. De gemeente kiest voor het beste plan in combinatie met het beste bod voor de plek.

Gebied en ligging
Het plangebied bestaat uit de locatie Tellegenschool en eventueel een deel van het naastgelegen grasveld. Het gebied ligt aan Achter de Hoven 37 in het centrum van Wijhe ten westen van de Langstraat en op korte afstand van de rivier de IJssel.

Biedboek 
Het college van B&W stelde vast dat de locatie wordt ontwikkeld naar woningbouw met specifieke aandacht voor starters en senioren in koop en huur. Voor de verkoop van locatie Tellegen is een Biedboek opgesteld met kaders en uitgangspunten waarbinnen het terrein ontwikkeld kan worden. Daarnaast bevat het Biedboek de voorwaarden en bepalingen voor het (verkoop)proces en een planning.

De inschrijving start 10 juni 2022 (op inschrijving)
De gemeente is op zoek naar het beste plan in combinatie met het beste bod voor locatie Tellegen. De beoordeling vindt plaats op basis van het Biedboek. Iedere partij mag een inschrijving doen als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden wordt de inschrijving niet geaccepteerd en uitgesloten van de verdere procedure. Bekijk het Biedboek voor de voorwaarden.

Over Salland TV

x

Check Also

Sfeervolle Bohemian Ibiza  Markt in Wijhe

Vrijdag 19 juli was de Langstraat in Gastvrij Wijhe het decor van ...