Heilige Lebuinus Parochie op weg naar 2025

FOTO: archief

De Lebuinusparochie gaat een nieuwe toekomst tegemoet, waarin heel veel dingen gaan veranderen. Veranderingen die noodzakelijk zijn en pijn kunnen doen; maatregelen zijn nodig om een eigentijds katholiek leven in te richten. We geloven en vertrouwen dat dit goed past bij de huidige generatie katholieken. Net als in veel andere parochies in ons land, lopen ook in de Heilige Lebuinusparochie de belangrijkste cijfers gestaag terug. Al jaren zijn er steeds minder kerkbezoekers, minder parochianen, minder vrijwilligers, er is minder geld. En bovenal: er zijn steeds minder pastores. Al onze pastores (vijf personen) hebben samen slechts 2,1 volledige baan voor onze hele parochie. Zij kunnen niet
harder lopen dan ze al doen en hun aanbod is steeds meer versnipperd over de vele geloofscentra.

De vacatures die er zijn kunnen niet meer worden ingevuld. Door het verminderd kerkbezoek tenslotte, zijn de gebouwen te groot geworden en de onderhoudskosten te hoog. Het enige wat stijgt is helaas de gemiddelde leeftijd van parochianen. Er komt vanaf 2025 één parochiekerk voor de Lebuinusparochie: in en rond de Broederenkerk in Deventer. Deze kerk wordt het nieuwe Eucharistisch Centrum. Er blijft daarnaast één kerk in het buitengebied open: de H. Willibrordus op de Boerhaar. De andere gebouwen moeten we na 2025
loslaten. We willen bouwen om ook voor de toekomstige generatie katholiek kerk-zijn in onze parochie te kunnen bieden. Daarom gaan we bouwen aan één parochiekerk waar veel activiteiten ontplooid worden, die bedoeld zijn voor alle parochianen.

We laten in de parochiekerk zien hoe we in de parochie er voor elkaar willen zijn: zorgzaam, luisterend en helpend als het nodig is. Opbouwen betekent ook tijd en ruimte elders besparen. In en rond de overige kerken zal het pastoraal team minder gaan vieren. Toch blijven we ook behouden omdat we voor de huidige kerkbetrokken generatie de mogelijkheid willen blijven bieden om hun geloof in hun eigen omgeving te beleven. De komende jaren 2021-2024 zal het pastoraal team weekendvieringen in alle kerken verzorgen, maar wel minder dan nu het geval is. Vanaf 2025 zullen we op zondag in de parochiekerk een volledig liturgisch aanbod hebben. Daarnaast zal er een tweede kerk – de H. Willibrordus te Boerhaar – openblijven waar de weekendliturgie aangeboden zal worden.

Per geloofscentrum zal er maandelijks een ontmoetingsviering zijn: we vieren samen en ontmoeten elkaar met koffie en een lunch. Zo zijn we samen parochie rond de parochiekerk, maar ook dichterbij huis rond het vertrouwde geloofscentrum. Naar de toekomst kijken is iets wat moet in deze tijd; het sluiten van kerkgebouwen doen we met pijn ons hart. We leven in vertrouwen, in geloof, en daarom gaan we op een nieuwe manier pastoraat opbouwen, passend bij de nieuwe situatie, bij onze streek en de generatie van vandaag.

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...