GGD IJsselland gaat de wijk in voor (informatie over) vaccineren

Iedereen die dit wil, moet de kans krijgen zich te laten vaccineren tegen corona. Vanaf half juli bezoekt GGD IJsselland enkele wijken in de gemeenten Zwolle en Deventer om mensen gewoon in hun buurt te informeren over coronavaccinaties. Want hoe zit dat nou met die vaccins en wat kun je laten meewegen in je besluit voor een vaccinatie te kiezen. Door mensen in de wijk te spreken wil de GGD een beeld krijgen van vragen en behoeften die mensen hebben: Willen mensen liever in de buurt een vaccinatie krijgen of is het juist lastig een afspraak te maken? Of twijfelen mensen sowieso? GGD IJsselland gaat zoveel mogelijk de wijk in samen met lokale partners zoals huisartsen, apothekers, de gemeente en wijkteams.

Vaccineren in de wijk

Een groepje specialisten binnen GGD IJsselland denkt samen met de gemeenten na hoe je het beste dichtbij en laagdrempelig (zonder afspraak) aanwezig kunt zijn, zodat iedereen de kans krijgt zich te laten informeren en als mensen willen te vaccineren om zich te beschermen tegen een ernstig verloop van Covid-19. Mensen die een vaccinatie willen, kunnen deze halen bij een van de GGD-vaccinatielocaties. De GGD is benieuwd waarom mensen nog niet zijn geweest. Twijfelen ze, hebben ze geen toegang tot informatie omdat ze een andere taal spreken of het lastig vinden tekst te lezen, vinden ze de vaccinatielocaties te grootschalig of is er een andere reden? Rianne van den Berg, directeur GGD IJsselland: “Het gaat nu om mensen waarvoor we een stapje extra moeten doen. Er is zoveel informatie op dit moment. Zie daaruit maar eens te halen wat jij nodig hebt om je keuze te kunnen maken. Daar willen we mensen bij helpen. Zoals we dat in de jeugdgezondheidszorg ook doen.”

Elke gemeente

Door op een laagdrempelige manier eerst in een paar wijken van de gemeenten Zwolle en Deventer te starten, wil GGD IJsselland leren wat werkt als je de buurt in gaat. Peter Snijders, burgemeester van Zwolle en voorzitter van Veiligheidsregio IJsselland: “Ik vind het belangrijk dat inwoners van Zwolle en van de hele regio IJsselland goed beschermd zijn tegen nieuwe besmettingen. Het is echt van het grootste belang dat de samenleving weer door kan. Dit betekent dat bedrijven open kunnen zijn, dat leerlingen en studenten gewoon naar school of studie kunnen, dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. We zijn er nog niet. Je ziet dat de besmettingen hard stijgen. Net nu we als samenleving weer ruimte kregen. We wensen bedrijven en organisatoren van festivals toe dat ze door kunnen. Daarom is het belangrijk je aan de maatregelen te blijven houden.” Van den Berg vervolgt: “Daarom is het informeren over coronavaccinaties in de wijk zo belangrijk. Zo kan iedereen die nog twijfelt een keuze maken. Door te vaccineren zorg je dat de ziekenhuizen niet opnieuw overbelast raken.”

Na de zomer wil de GGD in alle gemeenten informatie- en prikmomenten organiseren, zodat overal mensen de kans krijgen zich dichtbij huis te laten vaccineren. Bijvoorbeeld door met een vaccinatiebus te gaan rijden of in het wijkcentrum op de hoek te vaccineren. Hiermee streeft de GGD naar een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad, zodat minder mensen besmet raken en ziek worden van het coronavirus dat nog volop rondgaat. Vaccineren helpt een ernstig verloop van de ziekte tegen te gaan.

Vaccineren bijzondere doelgroepen

GGD IJsselland heeft veel aandacht voor bijzondere doelgroepen die moeilijker te bereiken zijn en dus een andere aanpak vragen. Dak- en thuislozen, bewoners van de asielzoekerscentra en de maatschappelijke opvang in onze regio zijn al bezocht en gevaccineerd. Arbeidsmigranten kunnen zich eind deze maand ook laten vaccineren in de GGD-vaccinatielocaties. In samenwerking met uitzendbureaus levert de GGD maatwerk aan deze doelgroep, zodat zij zich laagdrempelig kunnen laten vaccineren als zij dat willen.

Over Salland TV

x

Check Also

Jaarlijkse Vechtdaldag 28 juni in Hardenberg

Tal van excursies staan op het programma tijdens de Vechtdaldag 2024. Hardenberg ...