Gemeenteraad stemt in met voorstellen voor scheiden en spreiden verkeer Olst

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15 oktober 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de voorstellen voor scheiden en spreiden van het verkeer in Olst. De gemeenteraad sprak zijn waardering uit voor de communicatie en de wijze waarop veel bewoners, ondernemers en plaatselijke belangen zijn betrokken. Het is de bedoeling dat in 2019 de eerste voorstellen worden gerealiseerd, maar dan moet in de raadsvergadering van november hiervoor wel geld beschikbaar worden gesteld. De provincie heeft zich bereid verklaard naar cofinanciering te zoeken.

Voorstellen voor scheiden en spreiden

De afgelopen maanden heeft de gemeente Olst-Wijhe in nauwe samenwerking met een begeleidingsgroep van onder andere bewoners, ondernemers en plaatselijke belangen onderzocht hoe de veiligheid en de leefbaarheid van Olst kan worden verbeterd door het scheiden van langzaam verkeer van gemotoriseerd verkeer en het spreiden van dit langzame verkeer over meerdere spoorkruisingen.

De hoogste prioriteit ligt bij het herinrichten van de Jan Hooglandstraat, de kruising met de Kleistraat en het realiseren van een voet-fietspad tussen de Joke Smitlaan en de Stationsweg. Daarbij hoort ook het geschikt maken voor calamiteiten, fietsers en voetganders van de route Kleistraat-Enkweg via de bestaande bewaakte overweg bij de Enkweg. Als de gemeenteraad in november de financiële middelen beschikbaar stelt, dan worden deze werkzaamheden al in 2019 gerealiseerd.

In 2020 zou vervolgens gestart kunnen worden met de aanleg van een fietstunnel aan het eind van de Ter Stegestraat. Twee jaar na de oplevering van de fietstunnel bij de Ter Stegestraat, worden de effecten van het principe ‘Scheiden en Spreiden’ inzichtelijk gemaakt. Dan wordt definitief besloten of er ook een fietstunnel moet komen in het verlengde van de Roodborst in Olst-Zuid.

Meer informatie over het uitwerken van het Verkeersonderzoek Olst

Op www.olst-wijhe.nl/verkeerolst staan alle verslagen van de begeleidingsgroep plus de bijbehorende presentaties. Op deze manier wil de gemeente ervoor zorgen dat het proces voor iedereen te volgen is en alle informatie voor iedereen beschikbaar is. Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider, Gerard van de Blink via g.vandenblink@olst-wijhe.nl.

Over Salland TV

x

Check Also

Koninklijke Onderscheiding voor Wim Holterman uit Raalte

Burgemeester Rob Zuidema heeft zaterdagmiddag 15 juni tijdens de Korbeld Rohda Dag ...