Een motie van de SP over het reilen en zeilen van DRTV met betrekking tot de verslaggeving bij de promotie van GAE naar de Eredivisie heeft het woensdagavond niet gehaald.


Gemeenteraad houdt DRTV hand boven ‘t hoofd

In de motie wordt aan het college gevraagd binnen zeer afzienbare tijd het gesprek aan te gaan met het bestuur van DRTV en hierin het vertrouwen op te zeggen in het functioneren van DRTV. Stevig aan te dringen op (nog) intensievere samenwerking met andere partners en mogelijkheden te onderzoeken tot fuseren dan wel opgaan in een andere entiteit. Na het zomerreces naar de raad te komen met de conclusies uit dit gesprek en te komen met een eerste opzet van een plan van aanpak.

De politiek vond deze aantijgingen te ver gaan. DRTV blijft dus zorgenkindje van de gemeente. Met een begroting van 280.000 euro voor dit jaar was DRTV niet in staat om live verslag te doen van de GAE promotie. De politiek leek onderling al te hebben afgestemd om deze discussie te verplaatsen naar het tijdstip van de behandeling van de Voorjaarsnota. Daar worden ook de subsidies besproken. Wethouder Hartogh Heys (D66) schaamde zich voor de motie en vond dat DRTV niet gelijk kan worden gesteld met het functioneren van een professionele omroep als RTV Oost. De SP stond alleen in de motie.

Over Salland TV

x

Check Also

Raalte maakt afspraken met provincie over windenergie

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te ...