Gemeente Raalte tekent samenwerkingsverklaring ‘Aanpak van asbestdaken’

De gemeente Raalte doet mee aan de versnelde aanpak van het Rijk om asbestdaken te verwijderen. Deze aanpak moet ervoor zorgen dat de sanering van asbestdaken doorgaat, ondanks dat er geen wettelijk verbod op asbestdaken is gekomen.

In de samenwerkingsverklaring staan afspraken over het uitvoeren van activiteiten rondom asbestsanering. Denk onder andere aan activiteiten rondom bewustwording van de gevaren van asbestdaken, het stimuleren van de sanering en het ondernemen van gezamenlijke activiteiten. Deze activiteiten worden de komende periode gezamenlijk uitgewerkt. Een concreet voorbeeld is een landelijke actieweek waarin gemeenten het saneren van asbestdaken op kleine schuurtjes faciliteren. De samenwerkingsverklaring is ondertekend door verschillende gemeenten, provincies, brancheverenigingen en Milieu Centraal.

Deelname aan de versnellingsaanpak van het Rijk ligt in lijn met onze lokale aanpak om eigenaren van asbestdaken te stimuleren om te saneren. Zo bieden we al vanaf 1 januari 2018 een financiële bijdrage voor elke m² verwijderd asbestdak, koppelen we eigenaren van asbestdaken aan bedrijven en organiseren we informatiebijeenkomsten.”

Begin 2018 was er ruim 800.000 m² aan asbestdaken te verwijderen in de gemeente Raalte. Sindsdien is er al 140.000 m² verwijderd en is de gemeentelijke bijdrage 253 keer aangevraagd. De bijdrage bedraagt €1,- per m² verwijderd asbestdak. Bij daken kleiner dan 35 m² mag asbest ook zelf verwijderd worden. In dat geval kan er in plaats van een financiële vergoeding ook voor een gratis veiligheidspakket worden gekozen. Daar is tot nu toe 25 keer gebruik van gemaakt. Door deel te nemen aan de landelijke versnellingsaanpak wil de gemeente Raalte deze positieve lijn verder doorzetten.

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...