Deventer zegt 2014 af te sluiten met positief resultaat

De gemeente heeft 2014 afgesloten met een positief resultaat van € 2,4 miljoen. Dit bedrag wordt betrokken bij het opstellen van de voorjaarsnota 2015. Dat blijkt uit de jaarrekening 2014 die het college aan de raad voorlegt. Net als afgelopen jaar verschijnt de jaarrekening 2014 als app. Wethouder Liesbeth Grijsen van financiën: “We hebben het afgelopen jaar positief afgesloten, maar de financiële vooruitzichten blijven onzeker. Zo is het nu nog niet duidelijk hoeveel geld de gemeente van het Rijk krijgt voor de bijstandsuitkeringen. Ook blijft het onzeker hoe de drie decentralisaties financieel uitpakken. We investeren waar dat nodig is, maar blijven financieel terughoudend.”

De belangrijkste meevallers in 2014 waren de voordelig uitvallende afrekening van WMO-kosten uit 2013 (€ 1,1 miljoen) en meevallende kosten aan bijstandsuitkeringen (ruim € 0,6 miljoen). Een voordeel van vijf ton op participatie in het afgelopen jaar, zetten we dit jaar voor dat zelfde doel in.  Daarnaast had de gemeente een voordeel van € 0,5 miljoen uit de algemene uitkering van het Rijk. Er waren ook tegenvallers: De verliesvoorzieningen voor grondexploitaties zijn verhoogd met € 4,2 miljoen. Daarvan wordt 2,9 miljoen gedekt uit de reserves.

In 2014 zijn de voorbereidingen van de decentralisaties in het sociale domein afgerond. De Rekenkamercommissie oordeelde positief en de overgang naar 2015 is goed verlopen. De gemeente investeerde in de aantrekkingskracht van de stad, in onder meer het Stationsgebied en met de voorbereidingen voor de bibliotheek aan de Stromarkt. Met de aanpak van de Mr. H.F. De Boerlaan en de Ceintuurbaan is gestart gemaakt voor een betere doorstroming over het Hanzetracé. Verder is de woningbehoefte onderzocht, zodat initiatiefnemers en gemeente beter in kunnen spelen op de vraag. Er zijn bijna 400 nieuwe woningen opgeleverd.

De jaarrekening is gecontroleerd door een onafhankelijke accountant. Die heeft de jaarrekening 2014 goedgekeurd. De accountant geeft daarmee aan dat de gemeente een betrouwbaar beeld geeft van haar financiën.

De jaarrekening en het jaarverslag zijn digitaal beschikbaar via een app. Die is vanaf 10 april beschikbaar in de App-store voor I-pad en de Google Play store voor Android. Daarnaast zijn de jaarrekening en het jaarverslag vanaf 10 april ook als webversie beschikbaar via: http://gemeentedeventerjaarrekening2014.appspirit.nl/app/

Over Salland TV

x

Check Also

Southern musical ‘Old man on the frontporch’ op Juke Joint Stage

In de Juke Joint area op Ribs & Blues is weer van ...