Woensdag 13 mei heeft de gemeenteraad van Deventer voor de tweede maal een nieuwe structuurvisie bedrijventerreinen Bathmen vastgesteld.

Geknoei met voorkeursrecht

Het was de bedoeling te voorkomen dat de wet voorkeursrecht (WVG) verliep en de gemeente daardoor geen greep op de uitgifte van kavels op het bedrijventerrein zou houden. Wethouder Hiemstra gaf aan dat men hierdoor voorkwam dat de gronden in handen van projectontwikkelaars zouden komen.

Na onderzoek van Algemeen Plattelands Belang (APB) bleek het voorkeursrecht op deze terreinen al 11 mei 2009 (dus voor de raadsbehandeling) verlopen. In antwoorden op eerdere schriftelijke vragen over dit onderwerp spreekt het college van Deventer als volgt; “door het verlengen van de WVG houden we het recht van eerste koop”.

In de politieke markt is gevraagd hoe te voorkomen is, dat gronden in de handen van niet Bathmense ondernemers komen. Ook hier is door het college geen melding gemaakt van het feit, dat er op dat moment al geen voorkeursrecht meer op delen van dit terrein lag terwijl de doelstelling van behandeling het vastleggen van dat recht was.

De fractie van Algemeen Plattelands Belang heeft het gevoel dat het college van Deventer haar niet voldoende heeft geïnformeerd. Daarom stelt de fractie van Algemeen Plattelands Belang (APB) kritische vragen waarbij duidelijk moet worden wanneer en hoe het kan dat de gemeente de grip op het bedrijventerrein van Bathmen heeft verloren.

Over Salland TV

x

Check Also

Stöppelhaene gaat in 2024 voor meer sfeer en beleving

RAALTE – Wie aankomende editie van Stöppelhaene het terrein op loopt, zal ...