ProRail krijgt geen milieuvergunning voor het inrichten van een opstel- en reinigingsplaats voor slijptreinen in Deventer. Het college van B en W besloot hiertoe nadat de uitkomsten van akoestisch onderzoek bekend waren.

Geen slijptreinen in Deventer

Daaruit bleek dat de geluidswaarden hoger uitvallen dan eerdere berekeningen. In 2005 diende ProRail al een aanvraag in voor een milieuvergunning voor het reinigen van de slijptreinen. Op 27 mei 2008 stelde het college in een beschikking vast dat de aanvraag onder bepaalde voorwaarden gehonoreerd zou worden. Deze beschikking heeft ter inzage gelegen en er kon op gereageerd worden. Tegen het besluit zijn 55 bezwaren ingediend. Er is door omwonenden geprotesteerd tegen de mogelijke komst van de slijptrein. De ontvangen bezwaren waren voor het college aanleiding tot het aanvullende onderzoek.

 

Over Salland TV

x

Check Also

Omroep Gelderland en RTV Oost slaan de handen ineen en presenteren: Het debat van het Oosten

In het kader van de komende verkiezingen presenteren Omroep Gelderland en RTV ...