Bewoners Ommen en Dalfsen laten het afweten bij de politie.

Geen filmpjes van vandalisme

Bewoners van Ommen en Dalfsen hebben geen filmpjes van vandalen bij de politie afgegeven. De politie had inwoners opgeroepen rond oud en nieuw filmpjes en foto’s te maken van vandalisme en ongeregeldheden. De opgroep was gedaan na de golf aan vernielingen in Ommen en Dalfsen rond de jaarwisseling van 2008.

Over Salland TV

x

Check Also

Noordelijke waterschappen verlengen samenwerking muskus- en beverrattenbestrijding

De waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen verlengen ...