Lokale omroep DRTV in de problemen?

Financiële problemen bij DRTV?

Afgelopen zondag ontving Salland TV deze mail van een onbekende klokkenluider. Uit deze mail aan de gemeente Deventer, die afkomstig lijkt te zijn van DRTV directeur Eelco van den Kerkhof, blijkt dat er enorme geldnood is bij de Deventer lokale omroep. Op een eerste indruk afgaande, ging Salland TV ervan uit te maken te hebben met een fakemail. Na controle op maandagmorgen bij gemeentevoorlichter Maarten Jan Stuurman bleek de gemeente inderdaad de mail ook ontvangen te hebben.

De circulerende mail was ook een reden voor Deventer Belang om deze schriftelijke vragen te stellen aan het college. Naar aanleiding van deze schriftelijke vragen stelde Salland TV dinsdag opnieuw vragen over de verdere gang van zaken aan gemeentevoorlichter Maarten Jan Stuurman.

Die gaf vervolgens aan dat er gesproken was met DRTV directeur Eelco van den Kerkhof, die op zijn beurt aangaf de mail niet te hebben verzonden. Daarop volgde deze reactie van de gemeente. Dat er daadwerkelijk iets aan de hand is bij de lokale omroep heeft met deze gang van zaken alle schijn van.

Over Salland TV

x

Check Also

B&W Olst-Wijhe schiet plan Stichting Noordmanshoek af

Het college van B&W van de gemeente Olst-Wijhe oordeelt dat het voorgelegde ...