Fietsenwinkel mag van gemeente naar Torenstraat Wijhe

De gemeente Olst-Wijhe verleent Roy Seine een omgevingsvergunning voor het vestigen van zijn fietsenwinkel aan de Torenstraat in Wijhe. Tegen dit plan is o.a. een zienswijze ingediend door Gastvrij Wijhe. De gemeente begrijpt dat zij dit gedaan hebben op basis van de detailhandelsstructuurvisie. Zij merken terecht op dat het compact houden van een winkelcentrum belangrijk is voor het behoud van een aantrekkelijk winkelklimaat. Toch vindt het college van burgemeester en wethouders dat er goede redenen zijn om mee te werken aan dit specifieke plan om een fietsenwinkel te vestigen aan de Torenstraat in Wijhe.

Het pand heeft de bestemming ‘bedrijf’ in het bestemmingsplan Wijhe. Binnen deze bestemming is een rijwielherstelbedrijf toegestaan, maar detailhandel niet. De afwijking van het bestemmingsplan geldt dan ook alleen voor de verkoop van fietsen en aanverwante artikelen.

De gemeente wil medewerking verlenen aan deze afwijking van het bestemmingsplan om de volgende redenen:
Het rijwielherstelbedrijf is toegestaan binnen de bestemming ‘bedrijf’. De afwijking is alleen voor de verkoop van fietsen.
De locatie is geschikt voor een fietsenwinkel, omdat de verkoop van fietsen meer ruimte vraagt dan normale detailhandel.
Het perceel Torenstraat 2 is direct gelegen aan het kernwinkelgebied van Wijhe en is hetzelfde ingericht als de Langstraat. Dit gedeelte van de Torenstraat wordt al gebruikt door het winkelend publiek.
In het bestemmingsplan mogen zich aan de Torenstraat bedrijven vestigen die niet goed aansluiten bij een centrumfunctie. Dat is niet gewenst. Een fietsenwinkel sluit hier wel goed op aan.
Het huidige pand van de fietsenwinkel is te klein geworden. De ondernemer heeft bij de gemeente aangegeven dat er geen ander pand is waar hij zijn fietsenwinkel zou willen vestigen.

Wethouder Herman Engberink: “Wij zijn nog steeds van mening dat het belangrijk is om compacte winkelgebieden te houden om versnippering tegen te gaan. Ook hechten wij veel waarde aan de samenwerking met Gastvrij Wijhe. Wij zullen hen ook in de toekomst, net als in het verleden, blijven benaderen om hun visie. In dit specifieke geval zijn er voldoende redenen om de omgevingsvergunning te verlenen.”

Over Salland TV

x

Check Also

Koninklijke Onderscheiding voor Wim Holterman uit Raalte

Burgemeester Rob Zuidema heeft zaterdagmiddag 15 juni tijdens de Korbeld Rohda Dag ...