Extra ondersteuning inwoners en ondernemers Sallands buitengebied

Er spelen veel zaken tegelijkertijd in het buitengebied van Salland. Daarom heeft provincie Overijssel extra uren toegekend aan de erfcoaches: 4 uur voor Deventer en 4 uur voor Olst-Wijhe. Dat is het resultaat van een Plan van aanpak dat de 3 Sallandse gemeenten samen hebben ingediend. Ook wordt er een extra erfcoach ingezet.

Inwoners en ondernemers in het buitengebied van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte kunnen een beroep doen op een erfcoach. Door deze ondersteuning bevorderen provincie en gemeenten dat het prettig wonen, werken en leven blijft op het platteland.

Met welke vragen kan ik terecht?
Erfeigenaren kunnen bij de erfcoaches terecht met vragen over vergroening en landschappelijke inpassing van het erf, transformeren van een bedrijfserf tot een woonlocatie, duurzaamheid, agrarisch ondernemen: innoveren, ontwikkelen, andere bedrijfsactiviteiten, opvolging en stoppen, asbestsanering, veiligheid of sociale knelpunten. De gesprekken met de erfcoaches zijn gratis.

Extra erfcoach
Naast de erfcoaches Babke, Martine en Yvonne zal Niek Oude Scholten ook werkzaam zijn als erfcoach in elk van de 3 gemeenten van de kracht van Salland.
De erfcoaches zijn bereikbaar via:
• Babke Roeterdink via 06 – 13 48 89 67 en broeterdink@stimuland.nl (Raalte)
• Martine van Burgsteden via 06 – 19 28 31 42 en m.vanburgsteden@eeckhof.nl (Deventer).
• Yvonne In ’t Veld via 06-10 98 22 76 en YGW.In.t.Veld@overijssel.nl (Olst-Wijhe).
• Niek Oude Scholten via 06-38 64 84 47 en Niek.oudescholten@pratensis.nl (Deventer, Olst-Wijhe en Raalte).
Contact- en vertrouwenspersoon gemeente Raalte
Bewoners en ondernemers in de gemeente Raalte kunnen ook contact opnemen met de onafhankelijke contact- en vertrouwenspersoon voor het buitengebied, Monique van Schagen. Je kunt met allerhande vragen over wet- en regelgeving, over actuele ontwikkelingen, ingrijpende gebeurtenissen, of over ondersteuningsmogelijkheden bij haar terecht. Ook hier zijn geen kosten aan verbonden. Monique van Schagen is bereikbaar via 06 – 83 89 05 97 en monique.van.schagen@raalte.nl.

Initiatief van provincie Overijssel
Provincie Overijssel heeft het geld beschikbaar gesteld voor de inzet van erfcoaches in Overijssel. De erfcoaches in Salland zetten het netwerk en de mogelijkheden van de drie gemeenten en De Kracht van Salland in om agrariërs en andere erfeigenaren in het buitengebied te helpen.
Meer informatie vind je op www.dekrachtvansalland.nl/erfcoaches en op www.digitaleerfcoach.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...