Huurders van woonwagens in Deventer krijgen de mogelijkheid om de eigen woonwagen te kopen. Ook krijgen ze de mogelijkheid tot koop of erfpacht van de standplaats.

Woonwagens en standplaatsen te koop

Het stadsbestuur ziet dit als oplossing voor het beheer en de verhuur van woonwagens en standplaatsen, nu woningcorporaties deze taak niet over willen nemen. De raad moet nog wel akkoord geven over het voorstel van het college. De gemeente heeft 72 standplaatsen en 24 huurwagens in beheer.Deventer wil beheer en verhuur van woonwagens als sinds langet tijd overdragen omdat het geen taken zijn van de gemeente en de kosten wel op de begroting van de gemeente drukken.

Pogingen om het beheer over te dragen aan corporaties zoals Den Haag dat graag ziet, mislukten. De bewoners zien wel wat in het voorstel. Voor bewoners die financieel niet kunnen kopen wordt gekeken hoe huur voortgezet kan worden met een nieuwe prijs en nieuwe voorwaarden. Deze nieuwe werkwijze moet een besparing opleveren van 50.000 euro per jaar.

Over Salland TV

x

Check Also

Raalte maakt afspraken met provincie over windenergie

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te ...