Extra impuls voor snelle aanpak bedrijventerreinen

De provincie Overijssel trekt extra geld uit om snelle investeringen in bedrijventerreinen mogelijk te maken. Ondanks de heftige gevolgen van de coronacrisis voor de regionale economie, zijn er ook bedrijven die juist nu willen investeren in hun werklocatie. De provincie wil dit mogelijk maken, omdat de investeringen en mogelijk extra werkgelegenheid juist in deze tijd zeer welkom zijn om de economie draaiende te houden. Daarnaast worden door de investeringen ook andere maatschappelijke doelen gestimuleerd, zoals verduurzaming van de bedrijventerreinen, circulair produceren en sociale inclusie.

Om dit te bereiken stellen Gedeputeerde Staten voor om een renteloze lening van 10 miljoen euro te verstrekken aan de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO). Met deze lening verwacht HMO een totale investering op gang te brengen van zo’n 260 miljoen euro op veertien werklocaties in de provincie. Provinciale Staten worden gevraagd om hun wensen en bedenkingen over deze lening te uiten.

Nieuwe investeringen belangrijk voor herstel

Gedeputeerde Eddy van Hijum (economie): “Voor economisch herstel uit de coronacrisis is het van groot belang dat er nieuwe investeringen plaatsvinden. Het is goed om te zien dat er ondanks de economische terugval ook bedrijven zijn die juist nu willen investeren. Wij ondersteunen dat graag, omdat het de impact van de crisis op de Overijsselse economie verzacht.” De lening voor HMO loopt vooruit op een breder herstelplan voor de Overijsselse economie dat Gedeputeerde Staten bij de begroting voor 2021 presenteren.

Krachtige economie

De provincie werkt aan een krachtige economie, met slimme en schone bedrijven. We stimuleren bedrijven om te blijven investeren in technologische ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven. Tegelijkertijd willen we bedrijven ondersteunen om zich te wapenen tegen economische tegenslag. Door onze investeringen vergroten ondernemers het (arbeids)productiviteit, efficiency en afzetmarkten, en daarmee hun concurrentiekracht. Op dit manier bouwen we aan een krachtige Overijssel economie, en blijft Overijssel aantrekkelijk om te ondernemen, wonen, werken en recreëren.

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...