Europese en regionale subsidie voor innovaties op gebied van virusdetectie en waterzuivering

De Europese Unie en de provincies Overijssel en Gelderland ondersteunen innovaties op gebied van virusdetectie en waterzuivering. Het gaat om een project waar wordt gewerkt aan een sneltest voor virusdetectie, die kan worden gebruikt bij grote virusuitbraken zoals de huidige Corona-pandemie. Een ander Overijssels project dat wordt gehonoreerd betreft een innovatie op gebied van waterzuivering, waarbij nieuwe technieken worden gebruikt om afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties te zuiveren tot drinkwaterkwaliteit.

Gedeputeerde Eddy van Hijum voor Europa en Economie: “Innovatie is belangrijk voor de toekomst van MKB-bedrijven. Deze projecten leveren daarnaast een belangrijke bijdrage aan provinciale opgaven. Via het project VIRAPOC wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het bestrijden van de gevolgen van grote virusuitbraken, en het beperken van de maatschappelijke en economische effecten. Het project NANOX kan op termijn wellicht een oplossing zijn voor het drinkwater-vraagstuk in Overijssel. Belangrijk dat we deze projecten mede dankzij Europa een stap verder brengen, en daarmee een bijdrage leveren aan een slimme en sterke economie in Overijssel.”

Virus scannen met een chip
De partners in het VIRAPOC-project ontwikkelen een “lab-on-a-chip detectieplatform”. Er wordt een sneltest voor virusdetectie gerealiseerd met gebruik making van verschillende sleuteltechnologieën (nanotechnologie, life sciences, semiconductor en fotonica). Om te voorkomen dat er grote uitbraken ontstaan als mensen elkaar weer meer ontmoeten, is het erg belangrijk om snel te kunnen testen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Ook is het belangrijk mensen te kunnen opsporen die het virus bij zich dragen, maar geen of nauwelijks ziekteverschijnselen vertonen. Een snelle test kan daarnaast onnodige en lange  isolatie of thuisquarantaine voorkomen. Hiermee wordt de impact van lokale virusuitbraken voor zowel de economie als het individu verminderd.
Het consortium bestaat uit NYtor (Nijmegen) D’Andrea en Evers Desgin (Enter), Holland Innovative (Enschede) Elect High-Tech Electronics (Weerselo) Micronit Microtechnologies (Enschede). Zij ontvangen een subsidiebedrag van € 1.116.194 van de EU en de provincies Gelderland en Overijssel. De totale kosten bedragen € 2.790.486.

 Direct hergebruik afvalwater

Het project NANOX richt zich op direct hergebruik van (gezuiverd) afvalwater als drinkwater, of gelijkwaardige toepassing, waardoor geen of veel minder grondwater gebruikt hoeft te worden. De vernieuwing van dit project zit in de combinatie van de ‘Holle vezel nanofiltratie’ en ‘Avanced UV’ technologie.  De combinatie van deze, door de partners zelf ontwikkelde, technieken leidt tot een sterk verbeterd en duurzaam water-behandelproces van het afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties, of vervuild oppervlaktewater. Een robuust, bestuurbaar en gecontroleerd proces met een lage CO2 footprint, uitstekende waterkwaliteit en laag chemicaliënverbruik. Hiermee wordt een schaalbare oplossing tot stand gebracht voor de wereldwijde uitdagingen rondom waterkwaliteit en -kwantiteit.
Het consortium bestaat uit: NX Filtration (Enschede), Jotem Waterbehandeling (Vriezenveen), Van Remmen UV (Wijhe), Demcon (Optiqua) (Enschede) en Saxion (Enschede). Zij ontvangen een subsidie van € 1.156.947 van de EU en d Provincies Overijssel en Gelderland.  De totale kosten bedragen € 2.706.560.

Naast de Overijsselse projecten zijn er ook twee Gelderse projecten gehonoreerd op gebied van innovatieve aardappelteelt en elektrische grondboormachines.

OP Oost 2014-2020
OP Oost stimuleert ondernemers in de regio om bij te dragen aan de economie van de toekomst: een slimme en schone economie die zorgt voor duurzame groei en werkgelegenheid. Productvernieuwing en innovatie zijn de basis voor vergroting van de concurrentiekracht en daarmee voor behoud en uitbreiding van werkgelegenheid in Oost-Nederland. Voor meer informatie over het programma zie www.opoost.eu.

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...