Eindafrekening nieuwbouw Stadhuiskwartier: 65,22 miljoen

De kosten van de ontwikkeling, bouw en inrichting van het nieuwe Deventer Stadhuiskwartier zijn binnen het begrote en door de raad vastgestelde budget gebleven. Dit budget was voor de nieuwbouw, de renovatie van de raadzaal en het verduurzamen van de overige panden. De jaarlijkse exploitatielasten voor de huisvesting komen daarmee € 260.000 lager uit dan geraamd. Dat blijkt uit de Eindrapportage Stadhuiskwartier die het college van B&W voorlegt aan de raad. In de rapportage legt de projectorganisatie verantwoording af aan het college. Het college doet dit op haar beurt aan de raad die de (financiële) kaders voor het project heeft gesteld. Met de eindrapportage is het project op 5 juli door B&W afgesloten.

Projectwethouder Robin Hartogh Heys: “We zijn trots op dit resultaat. We hebben niet alleen een architectonisch fraai en uniek Stadhuiskwartier ontwikkeld, we zijn ook binnen de begroting daarvoor gebleven. Dat is uitzonderlijk voor een groot en complex overheidsproject in een oude binnenstad dat bovendien grotendeels in eigen beheer, met eigen mensen, is uitgevoerd. Daar zijn landelijk maar weinig geslaagde voorbeelden van”. Spraakmakend, publieksvriendelijk stadhuis: doel gehaald

Belangrijkste conclusie uit de rapportage is dat de doelstellingen van het project zijn gehaald. Er staat een spraakmakend, publieksvriendelijk stadhuis, een kwalitatief hoogwaardige huisvesting voor de hele gemeentelijke organisatie die voldoet aan de gestelde uitgangspunten. De bouwwerkzaamheden duurden wel langer dan gepland. Dit had echter geen nadelige financiële consequenties. Zo kon de gemeente verhuizen naar het nieuwe gebouw voordat de huurcontracten van de oude panden op 1 januari 2016 afliepen.

Bijzonder duurzaam
Ook bijzonder is de prestatie op het gebied van de duurzaamheid. Het stadhuis krijgt de BREEAM-score ‘excellent‘. Het gebouw werd getoetst op de thema’s: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Vier van de vijf scores zijn hoger dan de ‘ambitie’ was.

Binnen budget gebleven
Een belangrijk uitgangspunt voor het project was het budget. Het project kon op basis van het raadsbesluit van maart 2012 beschikken over:
Een krediet voor de totale investering van € 65.45 miljoen
Dekking van eenmalige kosten: € 8.1 miljoen
Een Reserve Huisvesting: die bedroeg aan het begin van het project € 2.0 miljoen.

Na afrekening: structureel lagere huisvestingslasten
Na afrekening is op alle drie posten een financieel voordeel behaald.
Het beroep op het krediet komt uit op: € 65.22 miljoen. Er is dus minder van het krediet gebruikt dan was geraamd. Dit vertaalt zich in de exploitatielasten. De exploitatielasten zijn jaarlijks structureel € 260.000,– minder.
Voor de eenmalige kosten blijft de teller steken op € 5.47 miljoen. Dat is ook minder dan beschikbaar was. De Reserve Huisvesting kwam op 30 juni 2016 uit op € 2.119.016. Meer dan waarmee gestart is.

Kritiek en waardering
Het nieuwbouwproject werd de afgelopen jaren door publiek en media kritisch gevolgd, maar kan inmiddels rekenen op veel waardering van inwoners, bezoekers en pers. Het ontwerp van Michiel Riedijk en het kunstproject ‘Deventer Raamwerk’ van Loes ten Anscher hebben daar een belangrijke rol in gespeeld.

Over Salland TV

x

Check Also

Southern musical ‘Old man on the frontporch’ op Juke Joint Stage

In de Juke Joint area op Ribs & Blues is weer van ...