Eerste resultaten van het Fietsplan Olst al zichtbaar op straat 

Door veilige en herkenbare fietsroutes in Olst en Boskamp te realiseren stappen er naar verwachting meer mensen op de fiets en wordt de nieuwe fietstunnel volop gebruikt. Om dit te bereiken is het ‘Fietsplan Olst’ opgesteld. De eerste quick wins uit het plan worden al uitgevoerd.

In het fietsplan staan alle hoofdfietsroutes, die alle windrichtingen met elkaar verbinden, plus een toelichting over de fasering en de kosten. In totaal gaat het om 65 maatregelen. Wethouder Marcel Blind: “Samen met een participatiegroep van inwoners en vertegenwoordigers uit het onderwijs, verschillende (sport)verenigingen en organisaties is het Fietsplan Olst opgesteld. Er zijn destijds veel vragen/tips/opmerkingen gekomen van inwoners op het voorlopig ontwerp, waarna het definitieve plan is opgesteld. Mooi om die betrokkenheid te zien.” Een aantal maatregelen zijn relatief eenvoudig, op korte termijn, uit te voeren of zijn al uitgevoerd. Zoals het aanbrengen van markeringen op het kruispunt Kornet van Limburg Stirumstraat, het kruispunt Industrieweg/Jan Hooglandstraat, het aanpassen van de haaientanden bij de aansluiting van het fietspad op het kruispunt Jan Hooglandstraat/Kleistraat en het verplaatsen van enkele verkeersborden.

Een ander deel van de maatregelen wordt in lopende onderhoudsprogramma’s of projecten meegenomen. Eén van de voorstellen uit het fietsplan gaat over het aanleggen van een fietsverbinding, van en naar de Boskamp, over het sportpark. Om dit uit te kunnen voeren is aan de gemeenteraad voorgesteld om hiervoor de benodigde financiële middelen van € 175.000 in 2025 beschikbaar te stellen. Tijdens de raadsbijeenkomst op 8 mei is besloten om de verbinding zo snel mogelijk uit te voeren en de financiën hiervoor af te wegen bij de integrale afweging van de kadernota 2024-2027.

Over Salland TV

x

Check Also

Gemeente Olst-Wijhe ziet kansen voor woningsplitsing

Olst-Wijhe kijkt voortdurend naar mogelijkheden om meer woningen te realiseren. Vooral de ...