Dijkleger oefent in Salland

De zon stond hoog aan de hemel en het waterpeil van de IJssel behoorlijk laag. Maar desalniettemin een mooie gelegenheid om de vrijwillige dijkwachten Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) afgelopen zaterdag weer eens te laten oefenen.

Een tweejaarlijkse praktijkoefening voor vond plaats op de IJsseldijk globaal tussen Diepenveen en Laag Zuthem. Enkele tientallen dijkwachten oefenden hoe een dijk te inspecteren als het hoogwater is.

Bij buitendijks hoogwater en harde wind is het zaak de dijken te bewaken. Het waterschap bepaalt aan de hand van alle omstandigheden en landelijke richtlijnen wanneer de dijkwachters worden ingezet. En als het zover is, komt het dijkleger in actie.

Freddie Schutte, “ Dijkwachten zijn crucialer dan ooit. Zij zijn de waarnemers, de zintuigen op de dijk. Het gaat dan om kijken, meten, luisteren en voelen. De dijkpostcoördinator onderhoudt het contact met de patrouille én heeft een directe verbinding met het hoofd centrale dijkpost”.

Om dat mogelijk te maken waren afgelopen zaterdag op diverse plaatsen steunzenders neergezet.

Tijdens de oefening gingen de dijkwachten met zijn tweeën op pad om een dijkvak te inspecteren. 5 km heen en weer 5 km terug.

De dijken beschermen ons tegen het water en zorgen ervoor dat wij droge voeten houden. Hoogwater is een bedreiging voor dijken en dus voor de inwoners die daarachter wonen. De dijkwachter heeft een serieuze taak: het bewaken van de dijken tijdens de dreiging van hoogwater.

Schutte is blij met de vrijwilligers: “Ze bewaken tijdens hoogwater de dijken die onder druk staan. De informatie die zij voor ons verzamelen, kan hét verschil maken”.

Over Salland TV

x

Check Also

Sfeervolle Bohemian Ibiza  Markt in Wijhe

Vrijdag 19 juli was de Langstraat in Gastvrij Wijhe het decor van ...