Het Deventer Ziekenhuis en het Gelre Ziekenhuis gaan de mogelijkheden tot samenwerking onderzoeken.

Deventer ziekenhuis onderzoekt samenwerking

De ziekenhuizen onderzoeken een samenwerking in het kader van spreiding en concentratie van zorg. Voor de ziekenhuizen in Apeldoorn, Deventer en Zutphen is het belangrijk dat naast de basiszorg ook de topklinische zorg, spoedeisende en de verloskundige zorg behouden en betaalbaar blijft. Dit wordt daarom ook meegenomen in het onderzoek. Eind 2012 worden de uitkomsten van het onderzoek bekend gemaakt.

Over Salland TV

x

Check Also

Noordelijke waterschappen verlengen samenwerking muskus- en beverrattenbestrijding

De waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen verlengen ...