De voorstanders van windmolens in de Deventer gemeenteraad van Deventer negeren de bezwaren die leven in de wijk Het Bramelt. Dat vinden de lokale fracties van VVD, APB en ADB.


Deventer – PvdA, D66 en GroenLinks negeren burgers van Het Bramelt

Zij willen geen sussende woorden, maar een inhoudelijke discussie. De partijen reageren hiermee op een oproep in de krant van voorstanders van het omstreden windmolenplan, de fracties van PvdA, D66 en GroenLinks, om communicatie vanuit het college te verbeteren.

De fracties van VVD, APB en ADB vinden ook dat de communicatie heeft gefaald, maar vinden dat het vooral gaat om de vele bezwaren die aan het plaatsen van windmolens kleven. Die zorgen voor horizonvervuiling, beperken het woongenot, drukken de huizenprijzen, zijn niet altijd veilig en leveren een heel beperkte bijdrage aan een duurzaam Deventer. Maar de voorstanders gooien alles op een slechte communicatie, en negeren daarmee de bezwaren die bij veel burgers leven.

Ook vinden ze het vreemd dat de politieke voorstanders van windmolens het college via de pers oproepen om te gaan communiceren met omwonenden. Het college had dit al aan de raad toegezegd tijdens de politieke markt van woensdag 23 maart. Op 20 april wordt tijdens de raadsvergadering het debat over plaatsing van windmolens voortgezet.

Bovendien geven PvdA, D66 en GroenLinks niet aan dat betere communicatie met bewoners zal leiden tot heroverweging van hun politieke stellingname vòòr de windmolens. Het college wordt opgeroepen om de bewoners gerust te stellen, waarna vervolgens kan worden overgegaan tot de orde van de dag. Oproepen tot communicatie betekent voor VVD, APB en ADB dat je luistert en mogelijk ook tot een andere beslissing kunt komen.

Over Salland TV

x

Check Also

Kaveluitgifte fase 2 nieuwbouwplan Franciscushof Zuid in Raalte van start

De gemeente Raalte geeft opnieuw kavels uit in nieuwbouwplan Franciscushof Zuid. In ...