Deventer Open Innovatiecentrum in 2018 open voor startups chemie

De AkzoNobel-vestiging in Deventer wordt een broedplaats voor open innovatie in chemie en
technologie. Vandaag hebben AkzoNobel Specialty Chemicals, de gemeente Deventer, de
Herstructureringsmaatschappij Overijssel en de provincie Overijssel een overeenkomst voor
zeven jaar getekend om samen het Deventer Open Innovation Center (DOIC) te ontwikkelen. Zij
investeren hierin samen ruim 25 miljoen euro.

Het centrum positioneert zich als the place to go in Europa voor de meest veeleisende chemie en
technologie (chemtech) waar veiligheid, procesbeheersing en kennis van wet- en regelgeving van
essentieel belang zijn. Op het centrum kunnen jonge bedrijven samen met AkzoNobel nieuwe
toepassingen en producten in de chemie ontwikkelen en opschalen.

Bedrijven, kennisinstellingen, (startende) ondernemers, investeerders en studenten krijgen toegang tot een werkomgeving die onder
meer bestaat uit een groot kennis- en bedrijvennetwerk, speciale onderzoeksfaciliteiten, zoals het
unieke veiligheidslaboratorium, het analytisch lab, proeffabrieken met mogelijkheden om productie op te
schalen en onderwijs- en trainingsvoorzieningen.

De opening van het innovatiecentrum brengt nieuwe bedrijven naar Deventer en draagt bij aan
diversiteit in werkgelegenheid van plantoperators en laboratoriumanalisten tot technologen en chemici.
Eind 2025 moet het centrum onderdak bieden aan circa 300 kennisintensieve medewerkers en
50 gebruikers in de sfeer van training en educatie. Dit is exclusief de al aanwezige 315 medewerkers
van AkzoNobel. Samen met de indirecte werkgelegenheid in bijvoorbeeld toelevering en
dienstverlening komt dit neer op meer dan duizend arbeidsplaatsen in 2025.

Peter Nieuwenhuizen, Global RD&I Director van AkzoNobel Specialty Chemicals: “We versterken onze
banden met Deventer en creëren bovendien samen een innovatief centrum van bedrijven en
kennisinstellingen. Open innovatie is een essentieel onderdeel van de strategie van Specialty
Chemicals om onze groei- en duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Door kennisuitwisseling komen wij
en andere bedrijven, start-ups en kennisinstellingen samen sneller tot baanbrekende chemtech
innovaties en nieuwe toepassingen in highly demanding chemistry.”

Het centrum wordt breed ondersteund door het lokale en regionale bedrijfsleven, onderwijs- en
kennisinstellingen, de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en de Topsector
Chemie. Het centrum is nu nog bekend onder de werknaam van DOIC. De partijen verwachten in begin
2018 de definitieve naam bekend te maken. De locatie aan de A1 heeft als één van de weinige in
Nederland een bestemmingsplan dat het voor bedrijven mogelijk maakt om een geschikte
milieuvergunning aan te vragen.

Liesbeth Grijsen, verantwoordelijk wethouder van de gemeente Deventer: “DOIC biedt ruimte aan
startende, innovatieve bedrijven in de chemische sector. Het versterkt de aanwezige chemische
expertise in Deventer en zorgt voor behoud van het aanwezige R&D van AkzoNobel. Wij zien hierin
kansen voor werkgelegenheid en economie.”

Han Wiendels, directeur Herstructureringsmaatschappij Overijssel: “Het ondersteunen van de
ontwikkeling van het DOIC via een investering in vastgoed als onderdeel van een revitaliseringproces
past goed bij de missie van HMO. De locatie heeft een specifiek en uniek karakter. Het centrum
versterkt het vestigingsklimaat in Overijssel voor bedrijven en start-ups in de chemische industrie.”

Eddy van Hijum, Gedeputeerde Economie van provincie Overijssel: “Deze internationale hotspot biedt
laagdrempelige toegang tot kennis en faciliteiten die voor veel bedrijven, start-ups en studenten
normaliter niet toegankelijk zijn. Dit geeft hen de stimulans om te innoveren en nieuwe producten en
processen op de markt te brengen. Het centrum draagt zo bij aan het creëren, aantrekken en behouden
van kennisintensieve bedrijvigheid en werkgelegenheid op alle opleidingsniveaus.”

Inmiddels hebben de eerste startende ondernemingen al besloten om zich hier te vestigen.
Exxfire richt zich op brandpreventie en -bestrijding in onder andere ICT servers en de luchtvaart sector.
De onderneming startte in 2011 en won dat jaar al meteen de Nyenrode Innovation Contest, waarop in
2012 een innovatiekrediet van de overheid volgde. Inmiddels zijn de eerste producten met succes op
de markt gebracht.

Ahrma Holding BV ontwikkelt en produceert duurzame pallets met een levensduur van tussen de 5 en
10 jaar. Deze zijn voorzien van slimme sensoren (transponders) die onder meer locatie, temperatuur en
schokken registreren waarna de gegevens realtime via internet zichtbaar zijn op smartphones of op de
computer.

Over Salland TV

x

Check Also

Kaveluitgifte fase 2 nieuwbouwplan Franciscushof Zuid in Raalte van start

De gemeente Raalte geeft opnieuw kavels uit in nieuwbouwplan Franciscushof Zuid. In ...