Het was geen echte dwarsdoorsnede van de burgers van de gemeente Deventer afgelopen maandagavond, maar de tegenstanders waren zeer zeker in de meerderheid.


Deventer burgers willen geen nieuw stadskantoor

De debatavond in de Schouwburg afgelopen maandagavond startte met een filmpje van de lokale televisie, dat op een enkele na alleen negatieve uitlatingen toonde van burgers over het bouwen van een nieuw stadskantoor. Een slechte start voor Margriet de Jager. De eerste vraag van debatleider Nicolai Lenssen van de Stentor zette direct de toon: ”Wat heb je nu verkeerd gedaan?”. Een antwoord kwam er niet, behalve nogmaals uitleg hoe de besluitvorming 10 jaar geleden op gang kwam met verwijzing naar de visie op de binnenstad. De gehele gemeenteraad stemde destijds daarmee in.

Margriet de Jager bleef erop hameren: “we investeren in de binnenstad, op termijn zijn we goedkoper uit, de jaarlijkse lasten komen niet boven de 8,1 miljoen. En wat de leegstand in Deventer betreft: de markt lost zijn eigen problemen wel op”. Opvallend was ook de uitspraak ”als de angst regeert zijn we nergens”, maar uit foyer in de schouwburg volgde gehoon op die uitspraak. Marien van Schijndel stelde dat hij niemand in de stad tegenkwam die het een goed plan vond. De quote van Van Schijndel: “We zijn geen Moskou aan de IJssel, maar we bouwen wel het Kremlin” scoorde punten bij het publiek.

Van Schijndel stelde dat als het misgaat het bijltjesdag in Deventer gaat worden. Dat betekent forse verliezen voor lokale politieke partijen die nu de plannen doordrukken. De Jager wilde van geen wijken weten en gaf aan: “we hebben geleerd van het verleden” verwijzend naar het Scheg-debacle destijds. En “het besluit om er mee door te gaan is al op 12 oktober vorig jaar genomen”. Nog een punt was het aantal banen dat het Deventer kan opleveren door de aanbesteding, maar daar zijn geen bindende afspraken over te maken.

Mededebaters, Tjapko Poppens (VVD) en Marcel Elferink (Gemeentebelang), wezen op de berekening van de jaarlijkse huisvestingslasten van de gemeente. Het college blijft bij 8,1 miljoen per jaar, maar in de praktijk is dat lager. Deze cijfers zijn gekunsteld. De fractie van VVD en Gemeentebelang willen daar uitleg over. Ook CDA heeft twijfels. Henk Groothuis benadrukte meermaals het onbegrip uit de stad. Carlo Verhaar (Groen Links) stelde dat zijn fractie de swap financiering (ruil van leningen) helemaal niet ziet zitten. Veel te veel risico, gaf hij aan. Margriet de Jager maakte de opmerking dat er geen risico aan swappen zit. Het lijkt erop dat de kaarten nog niet geschud zijn. Al deed Jurgen Goeijer (PvdA) voorkomen alsof de leden van zijn partij het unaniem met elkaar eens zijn.

Over Salland TV

x

Check Also

Het programma van amateurvoetballend Salland

Het is dit weekend weer tijd voor een potje voetbal. Enkele clubs ...