Deventer Belang wil uitstel van windverkenning met voorkeurslocaties

De gemeente Deventer wordt opgeroepen namens de lokale fractie van Deventer Belang om de besluitvorming windverkenning met voorkeurlocaties A1 uit te stellen tot het moment dat er weer gedegen inspraak mogelijk is. Alleen daarmee kunnen wij recht doen aan echte mogelijkheden tot participatie. Hiervoor is onderstaande brief geschreven.

Geacht college en mede raadsleden van de gemeenteraad Deventer.

Ik stuur u deze oproep namens de van fractie Deventer Belang, vanwege de onrust die er is ontstaan na het bekendmaken van laatste versie van de Windverkenning Deventer. Het daarop voorgenomen besluit van de voorkeurslocaties langs de A1 heeft enorm veel losgemaakt.

De brief naar belanghebbenden van alle mogelijke plaatsingslocaties zorgde al voor veel onduidelijkheid. De daarop aangeboden online sessie voor belanghebbenden vanuit de gemeente is als eenrichtingsverkeer ervaren. Ingelogde luisteraars zijn enorm teleurgesteld en voelen zich niet serieus genomen.

De gemeenteraad van Deventer heeft recent een energieplan aangenomen en een RES bod. Een van de belangrijkste onderdelen is de uitdrukkelijke eis om tot een goede participatie te komen. Onze raad hecht daar grote waarde aan om tot een goed draagvlak te komen.
In tijden van Corona wordt deze participatie praktisch onmogelijk gemaakt. Om het proces van inspraak en participatie toch recht te doen verzoekt mijn fractie de gehele besluitvorming uit te stellen tot aan het moment dat deze weer in de volle breedte kan plaats vinden. Leidend zouden de huidige Corona maatregelen moeten zijn. Totdat weer voldoende ruimte geven. Mijn fractie is van mening dat dit pas echt kan als Nederland ver gevorderd is in haar voorgenomen vaccinatieprogramma.

De huidige onzekerheden voor onze inwoners en dus de directe belanghebbenden leiden voor mijn fractie tot dit verzoek. Wij hopen dat U als college van B&W en de gezamenlijke fracties deze oproep zullen ondersteunen. Om zodoende recht te doen aan een gedegen participatie proces.

Foto’s copyright deventerwint

Fractie Deventer Belang
Bert Kleine Schaarslan

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...