Adriaan de Mol van Otterloo krijgt geen inzage in de geheime kostenramingen van de geplande nieuwbouw van het Deventer stadskantoor.


Deventer Artikel 25 gemeente: alles is geheim als het ons uitkomt

Het verzoek om inzage te krijgen in de kostenramingen van de geplande nieuwbouw van het stadskantoor is door de Zwolse rechtbank afgewezen. Het college denkt dat openbaar maken aannemers in de kaart speelt. De rechter oordeelde dat De Mol van Otterloo niet voldoende heeft aangetoond belanghebbende te zijn om deze geheimhouding op te heffen. Het feit dat hij een betrokken burger is die zich zorgen maakt is niet voldoende om de cijfers openbaar te maken.

Het college beriep zich op Artikel 25 van de Gemeentewet op grond waarvan bepaalde, in een besloten vergaderingen behandelde onderwerpen, geheimhouding kan worden opgelegd. De Mol van Otterloo laat weten dat hij teleurgesteld is in de uitspraak. “Volgens de rechtbank zijn ‘ambtenaren en raadsleden’ dus de enige belanghebbenden. Burgers staan buitenspel”, zegt De Mol van Otterloo. “De gemeente Deventer is een Artikel 25 Gemeente geworden. Alles wat enigszins discutabel is, wordt middels Artikel 25 tot geheimhouding verplicht. Het komt de democratie en de controle niet ten goede en het maakt een farce van de Wet Openbaarheid van Bestuur.”

Over Salland TV

x

Check Also

Startersloket Raalte organiseert starterscafé in Heeten

Ontmoet andere startende ondernemers uit de regio en deel je kennis en ...