Bij deze wil ik College en Raad danken hoe ze al 50 jaar een goede Deventer traditie in stand houden. Voor de Politieke Markt van 3 juni in Jubileumjaar 2009 gevraagd dit 10e  lustrum vooral uitbundig te vieren. Sinds 1959 doet het Deventer Gemeentebestuur verwoede pogingen een grootschalig Gemeentelijk Dienstencentrum of Stadskantoor uit de kleinschalige binnenstad plattegrond te stampen.


Deventer – 50 jaar Stadskantoor door Ton Damen

Iedere keer probeert een wethouder zijn prestigeproject over de mislukking van een voorganger of zichzelf te tillen. Met het laatste Stadskantoorontwerp “De Steenpuist” waarschuwde ik College en Raad dat dit een hoop geëtter zou kunnen geven. Om extra zout in de wonden te strooien, ter ontsmetting, gemeld dat een steenpuist zeker van dit formaat stevige politieke littekens kan nalaten. Zelfs ambtenaren worden nu boos, doen ze in ieder geval wat !  Oké, flauw; vroeger hadden we het houten StadsTimmerhuis van Openbare Werken aan het Teugseplein: ‘werkte er tenminste iets …’.  Natuurlijk zijn klimaatbeheersing en vloerbedekking van groot belang om ambtenaren in beweging te krijgen. Je zal de wind maar tegen hebben.Of uitglijden op versleten ‘banden’.

Daarnaast heb ik College en Raad verzocht een overzichttentoonstelling te organiseren met alle Stadskantoorplannen over de afgelopen 50 jaar. Met daarbij alle kosten voor de gemeenschap !  Het verzoek is voor kennisgeving aangenomen. Evenals het gratis advies, na weigering van een raadgevend referendum, “De Steenpuist” over de komende verkiezingen in maart 2010 te tillen.

Politici, raadsleden en wethouders, zijn in dit dorp slechts ‘voorbijgangers’; invloedrijke ambtenaren blijven doorgaans langer ‘zitten’, maar zo’n Steenpuist wordt geacht vele jaren meer mee te gaan. Zit een burgerij dan mooi mee opgezadeld. Hoewel, in deze weggooimaatschappij ?  Vergelijk het voormalig Gemeentelijk Politiebureau aan het Muggeplein uit 1976, na krap 25 jaar verlaten.

Enige leugenachtigheid schuilt erin dat “De Steenpuist” prioriteit had boven de vaststelling van de Visie Binnenstad-Zuid en het gefröbel rond de Visie Deventer 2030. In omgekeerde volgordes is Deventer al lange tijd goed ! In de vorige eeuw mondde dat uit in de zogenaamde “Postzegel- planologie”. Binnenstedelijk gerotzooi dus. De vergelijking van de groep Van Voorst over volume en hoogte van de Lebuinuskerk met die van “De Steenpuist” getuigt van een ‘zeker besef’: in beide gebouwen zou wellicht evenveel vervuild groen linksdraaiend slib gestort kunnen worden ?

Nu zegt de nieuwe coalitie “de bevolking nadrukkelijk bij de volgende stappen te betrekken”, waarmee toegegeven is dat dit tot nu toe zwaar onvoldoende was. De oude bekende PvdA fout.  De ontwikkeling van een Gemeentelijk Dienstencentrum of Stadskantoor duidt al 50 jaar lang op bestuurlijk hobbyisme, grootheidswaan en verder plaatselijk ‘vermeack’.

Als bijdrage aan een mogelijke overzichtstentoonstelling van 50 jaar Stadskantoorontwikkeling, en om enig historisch besef  op te frissen, is op de website www.noordenbergkwartierdeventer.nl de VARA-documentaire ‘Meneer Van Essen en de Grootschaligheid’ uit 1976 geplaatst.

Architect Willem Smid gaf 33 jaar geleden een overzicht van het falen aan, verwijzend naar het plan ‘Deventer Dubbelstad’ (1959) met de sanering van de Binnenstad en de planning van een grootschalig Gemeentelijk Dienstencentrum in het Noordenbergkwartier. Ook wijst ie op het Stadskantoorplan ‘Tussen de Daken’ van Aldo van Eijck tussen Polstraat en Welle.

In de documentaire zegt voormalig paardenslager, en in 1976 voorzitter van de buurtcommissie, Wim van Essen: “Ze slopen eerst de mensen en dan de huizen …, maar zo is ‘t inderdaad !”.

Via het Deventer Dagblad van 22 juni 2009 doet de Gemeente Deventer een potje stoer hoe geweldig gemeentelijke informatie bij de burger overkomt: een gemiddeld rapportcijfer van 7,2.  Het Stadskantoorfiasco toont aan dat omgekeerd evenredig Burgerinformatie niet, of veel te laat, bij het Gemeentebestuur en de Raad overkomt.

Niet vreemd als de huidige lokale publieke TV omroep DeventerTV/SLOD zich vertolkt als verlengstuk van de afdeling Voorlichting/Communicatie van de plaatselijke overheid en aanverwante instellingen in een nogal ‘Kleffe Club’.

De VARA documentaire uit 1976 schetst ook  hoe Mediawijze Burgerjournalistiek juist in Deventer van 1973 tot 1990 allang bestond. Overigens om zeep geholpen door het ‘leiderschap’ van de PvdA.

In de documentaire ‘Meneer Van Essen en de Grootschaligheid’ geeft Jacqueline Hoogeveen
tekst en uitleg over de kleinschalige werkwijze van de Kabel Omroepvereniging Deventer (KOD).
Anno 2009 faalt Dorps Deventer op vele Fronten !

www.noordenbergkwartierdeventer.nl

De VARA-documentaire uit 1976  ‘Meneer Van Essen en de Grootschaligheid’

Ton Damen
Stenen Wal  23
7411 SN  Deventer
0570-611301
td1954@live.nl     
 

                                                                         

Over Salland TV

x

Check Also

De voordelen van een elektrische fiets

Nederlanders zijn echte fietsers. We leren het op jonge leeftijd, doen op ...