De 34 ramen van één exploitant aan de Bokkingshang moeten toch dicht.

Deventer – 34 ramen Bokkingshang dicht

In het kort geding dat vrijdag 18 maart is behandeld heeft de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank Zwolle- Lelystad maandagmiddag zijn beslissing laten weten. Het verzoek van de exploitant van prostitutieramen is afgewezen. De gemeente Deventer had de exploitant van de prostitutieramen aan de Bokkingshang verplicht de exploitatie te beëindigen. De exploitant heeft hiertegen bezwaar gemaakt.

In het kort geding dat afgelopen vrijdag diende heeft de exploitant verzocht het besluit van de gemeente te schorsen, zodat gedurende de bezwaarperiode de prostitutieramen open mogen blijven. De voorzieningenrechter heeft vandaag beslist dat dit verzoek van de exploitant wordt afgewezen. In verband met de spoedeisendheid van de zaak heeft de voorzieningenrechter deze beslissing aan partijen laten weten. Binnen een week zal de motivering volgen. De gemeente wil vanaf dinsdagmorgen de ramen laten sluiten.

De gemeente Deventer heeft strenge regels bij het verstrekken van vergunningen in bepaalde bedrijfstakken. Zo wordt bij aanvragen van onder meer seksinrichtingen, coffeeshops en speelautomatenhallen de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur toegepast (de BIBOB-procedure).

Exploitanten moeten dan gegevens verstrekken over de organisatiestructuur, financiën en informatie met betrekking tot eventuele antecedenten. Die informatie is nodig om te kunnen beoordelen of het veilig en verantwoord is het bedrijf door deze exploitant te laten exploiteren.

De exploitant heeft ondanks herhaalde verzoeken relevante financiële bedrijfsgegevens niet verstrekt. Om die reden heeft de burgemeester besloten de aanvraag buiten behandeling te stellen. Dat betekent concreet dat de exploitant zijn bedrijf moet sluiten en gesloten houden omdat hij niet over geldige exploitatievergunningen beschikt. 

De ramen mogen weer open zodra er een exploitatievergunning aan een of meerdere exploitanten is verleend.


Over Salland TV

x

Check Also

Het overbrengen van je merkidentiteit naar de klant

In een wereld waarin consumenten steeds meer keuzemogelijkheden hebben, is het essentieel ...