De lokale politiek van de gemeente Deventer praat woensdagavond weer eens een keer in beslotenheid over een netelige kwestie.


Cultuursessie over ruim 10 miljoen achter gesloten deuren

In dit geval gaat het om een informerende sessie over het wel en wee van de culturele instellingen waar de gemeente Deventer jaarlijks de nodige miljoenen aan subsidie in pompt.

In het beschikbare document over deze besloten sessie staan samenvattende tabellen over hoe de organisatie werkt, het aantal fte’s, inkomsten en voor zover bekend het huidige banksaldo van de betreffende organisatie.

Als we de toegekende subsidiebedragen aan de te bespreken culturele instellingen bij elkaar optellen komen we op een bedrag van 10.585.000 euro. Dit zijn de lokale gemeentelijke subsidiebijdragen aan de volgende organisaties bij elkaar opgeteld.

Dat zijn de Openbare Bibliotheek, Schouwburg, Leeuwenkuil, Burgerweeshuis, Kunstenlab, Bouwkunde, Filmhuis, Productiehuis Oost Nederland, DRTV, Museum, Atheneum Bibliotheek, en de VVV. Wat het exacte subsidie bedrag aan de VVV is staat niet in dit document wat vanavond als richtlijn wordt gebruikt in deze weer eens besloten sessie.

Opvallend is dat er al weer vooraf is besproken wat er maximaal bezuinig kan worden op de cultuur in de stad dat is een minimale 700.000 euro op een totaalbedrag van ruim 10 miljoen.

Een schijntje dus van het totaalbedrag wat de belastingbetaler per jaar ophoest voor de cultuur in de stad. En over de 700.000 euro die bezuinigt moeten worden gaan de directeuren van de culturele instelling in onderling overleg uitmaken wie de pijn gaat dragen. Maar er valt veel meer geld te bezuinigen als je het over ruim 10 miljoen hebt.

Over Salland TV

x

Check Also

Boei10 begeleidt ondernemers in groei

Het is een verzamelplaats voor bedrijven, voor initiatieven, voor innovaties en voor ...