Cliëntenplatform Jeugdhulp IJsselland

Het cliëntenplatform Jeugdhulp IJsselland adviseert het Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland. Dit is de organisatie die namens elf gemeenten in de regio IJsselland de inkoop van jeugdzorgtrajecten en -producten aanbesteedt en begeleidt. In het platform denken ouders, jongeren, pleegouders en leden van lokale adviesraden en cliëntenraden mee over dit inkoopbeleid. Zorgbelang Overijssel ondersteunt het platform. Wilt u meer informatie over dit platform, neem dan contact op met Carlijn Lensink, adviseur jeugdparticipatie bij Zorgbelang Overijssel (c.lensink.

Jeugdhulp en Corona
De coronacrisis heeft veel invloed gehad op de jeugdhulp. Diverse vormen van steun en zorg vielen (tijdelijk) weg en kinderen en jongeren kwamen thuis te zitten. Dit had veel gevolgen voor de thuissituatie en de opvoeders. Ook kwamen bij Zorgbelang meldingen binnen over mooie innovatieve oplossingen zoals opvangmogelijkheden voor risicogroepen, vormen van dagbesteding die ad-hoc werden aangepast en informele zorg die opgang kwam met behulp van buren, familie en andere naasten.

Signalen
Wachtlijsten nemen toe en zorgen voor veel eenzaamheid en stress onder jongeren en hun gezinnen. Zeker in het begin van de crisis kwamen veel signalen binnen over de onzekerheid die de maatregelen met zich meebrachten.
Het gemis aan behandeling en begeleiding en de onduidelijkheid wanneer afspraken weer op gang zouden komen, hebben misschien ook op langere termijn gezondheidsrisico’s voor jongeren met zich meegebracht. Mogelijke lange termijn gevolgen zouden nader onderzocht moeten worden.
Niet alleen de wachtlijsten zelf maar ook de coronacrisis zorgen voor extra stress onder de jeugd bijvoorbeeld door angsten of door verminderde sociale contacten. Het feit dat ze langer moeten wachten op hulp versterkt dit.
Ook opvoeders gaan wisselend om met het ontvangen of ontbreken van zorg. De een zoekt alternatieve oplossingen, de ander zit bij de pakken neer. De risico’s op besmetting en de noodzaak van zorg dienen continue afgewogen te worden. Dat zorgt voor extra onrust. Daarom geven opvoeders aan dat er behoefte is aan duidelijke communicatie over de hygiënemaatregelen en de maatregelen om het risico op besmetting te minimaliseren.

Heeft u signalen of zorgen rondom de jeugdhulp? Meld uw signaal dan door te mailen naar meldpunt

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Iedere dag bellen en mailen kwetsbare jongeren en mantelzorgers met Zorgbelang Overijssel. Dan bespreken wij met hen hun vraag of probleem. Vaak kunnen gemeenten, wijkteams of zorginstellingen zo’n vraagstuk prima oppakken en is het snel opgelost. Soms is het nodig dat een onafhankelijke cliëntondersteuner van Zorgbelang meedenkt, adviseert of ondersteunt bij complexe vraagstukken of voor mensen die het zelf niet meer aan kunnen.

Wij helpen u verder: Juist in de moelijke tijd staan wij voor u klaar. Bel naar 074 2913597 of mail naar clientondersteuning

Namens het team wensen wij iedereen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd!

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...