De gemeenteraad van Olst-Wijhe heeft maandag een besluit genomen over de begroting voor 2014 tot 2017 en daarmee ook over de manier waarop wordt bezuinigt.

Bezuinigingen gemeente Olst-Wijhe

De maatregelen, inclusief bezuinigingen op de bedrijfsvoering, leveren een besparing op van ongeveer 2 miljoen in 2017. De raad heeft het voorstel van het college op twee onderdelen aangepast. Het huidige minimabeleid blijft in stand. Dat betekent dat mensen met een inkomen ter hoogte van 110 procent van de bijstandsnorm in aanmerking blijven komen voor extra voorzieningen.

Het benodigde geld hiervoor komt gedeeltelijk uit het beëindigen van het preventief strooien en de bijdrage voor het lidmaatschap Monumentenwacht voor monumenteneigenaren. Daarnaast heeft de gemeenteraad het voorstel rondom het handhaven van de subsidie voor de kinderboerderijen gewijzigd. Daar is wel op bijgevoegd dat de opstallen van de kinderboerderij in Olst over moeten worden gedragen aan de Stichting de Vijverhof.

Het college gaat nog overleggen met Stichting Muziekonderwijs Olst- Wijhe en stichting Kulturhus Olst-Wijhe over de financiering huur van de ruimtes voor het muziekonderwijs in het Holstohus en het Spoc. Het doel daarvan is om muziekonderwijs op deze beide locaties te handhaven. Deze besluiten leiden ook tot een daling van de lokale lastendruk voor de niet-woningeigenaren van 1,83% en een stijging van de lokale lastendruk voor huizenbezitters van 1,67%, zo voorspelt de gemeente. Een overzicht van alle bezuinigingsmaatregelen op www.olst-wijhe.nl/heroverweging. 

Over Salland TV

x

Check Also

Raalte maakt afspraken met provincie over windenergie

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te ...